Sestra v službe negramotným a chorým na AIDS

50 % populácie štátu Papua Nová Guinea tvoria negramotní. Nie je tam dosť škôl pre deti a ani možnosť zamestnať sa, ak vzdelanie nadobudnú. Vychádzajúc z tejto reality sestra Maria Benedikta Sim SND, žijúca tri roky v krajine a slúžiaca chorým na HIV, ponúkla domorodým dospelým aj deťom farnosti Banz možnosť modlitbového stretnutia, štúdium Biblie a tiež štúdium jazyka. V modlitbových skupinách spolu zdieľajú skúsenosti viery. Ako hovorí sestra Benedikta, „aj keď sa vie, že Papua Nová Guinea je kresťanská krajina, mnohí nemajú Bibliu. Mala som to šťastie viesť päť skupín dospelých a štyri skupiny detí a postupne im ukazovať bohatstvo Biblie“.
„Často sa mladí stretnú len tak, bez nejakého motívu a nemajú čo robiť. Ponúkla som im možnosť, ako zmysluplne využiť čas a naučiť sa čítať a písať. Je veľmi ťažké pomôcť negramotným uskutočniť ich sen v tomto technologickom svete, ale keď sa naučia čítať a písať, majú väčšiu možnosť prístupu k informáciám a môžu sa viac dozvedieť aj z oblasti varenia či šitia,“ dodáva sestra Benedikta.

(Zdroj: Testimoni 1/2014)

-sc-