Sestry Božského Vykupiteľa dnes začali generálnu kapitulu

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa dnes začína v Ríme svoju 16. generálnu kapitulu, ktorá potrvá do 22. júla. „Prinášať ľudom Božiu lásku, nádej a radosť s odvahou a dôverou, ako matka Alfonza Mária“  – nad touto témou budú spoločne reflektovať kapitulárne sestry, laickí členovia a laickí spolupracovníci, ktorí svojím životom a službou zviditeľňujú vykupujúcu lásku Ježiša Krista v krajinách Európy, USA a Afriky.

Oficiálny program generálnej kapituly sa začne zajtra otváracou eucharistickou slávnosťou. Zámer dvojtýždňového pracovného a modlitbového stretnutia vyjadrila generálna predstavená Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sestra M. Katarína Krištofová SDR týmito slovami:

„V dôvere príhovoru našej zakladateľky ctihodnej matky Alfonzy Márie: «Majte odvahu! Boh je s vami, ak plníte jeho vôľu!», chceme hľadať nové cesty a ohlasovať evanjelium vykúpenia ľuďom dneška s odvahou i dôverou a prinášať im Božiu lásku, nádej a radosť ako aj zasadiť sa za chudobných, trpiacich a núdze doby.“

Generálna predstavená zároveň vyjadrila prosbu o modlitbovú podporu: „Aby sme sa otvorili účinkovaniu Ducha Svätého, rozpoznávali znamenia jeho prítomnosti a odpovedali na požiadavky dnešného sveta, prosíme vás o sprevádzajúcu modlitbu pre našu 16. generálnu kapitulu.“

Úlohou rehoľného zhromaždenia, ktorého dejiskom je kongresové centrum Salesianum v Ríme, bude aj voľba vedenia kongregácie na ďalšie obdobie.

Zakladateľkou tohto rehoľného inštitútu je ctihodná matka Alfonza Mária Eppingerová, ktorá je kandidátkou blahorečenia. V roku 2011 pápež Benedikt XVI. dekrétom uznal jej hrdinské cnosti. Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa v súčasnosti prežíva Jubilejný rok, ktorý sa slávnostne zavŕši v deň 150. výročia smrti ctihodnej matky Alfonzy Márie 31. júla 2017.

Zdroj: RV, jb
-fc-