Dom dona Bosca ožil znovu na Ukrajine

Dva roky po ukončení výstavy EXPO 2015 v Miláne, kde mala saleziánska rodina počas šiestich mesiacov svoj pavilón pod názvom Dom dona Bosca, tento dom ožil na Ukrajine vo Vynnyky, meste vo Ľvovskej oblasti.

Otvorenie sa vo Vynnyky konalo 2. júla za účasti primátora mesta Volodymyra Kvurta, provinciálneho predstaveného na Ukrajine dona Karola Maníka, ktorý pôsobil casa don bosco ucraina 2ako provinciál saleziánov na Slovensku, ďalej delegáta hlavného predstaveného saleziánov pre Expo Miláno 2015 dona Claudia Belfioru a tiež saleziánskej komunity, rodín a mladých. Všetci sa zišli, aby svojou prítomnosťou vyjadrili veľké „ďakujem“ za vzácny dar pre mladých ľudí, ako aj pre všetkých obyvateľov mesta. Liturgia v byzantskom obrade mala prirodzené pokračovanie liturgiou stretnutí medzi prítomnými až do večerných hodín.

S myšlienkou prepravy Domu dona Bosca z Expo do Vynnyky prišiel dr. Ercole Lucchini, finančník a výkonný riaditeľ projektu, ktorý v júli 2014 povedal: „Dostal som toľko od dona Bosca a pri tejto príležitosti v roku, keď oslavujeme dvojsté výročie jeho narodenia (2015), nemohla chýbať jeho prítomnosť na Expo. Ako bývalý saleziánsky žiak som chcel podporiť tento projekt a povedať ním ďakujem donovi Boscovi, ako tiež vyjadriť, že dnešný svet potrebuje vzdelávanie a výchovu mladých ľudí, ak chce mať energiu na celý život.“

Dom dona Bosca vytvoril miesto pre budovanie nových priestorov, ako napr. výstavbu dvoch športových ihrísk a v samotnom Dome budú prebiehať kurzy odbornej prípravy a nebudú chýbať šatne pre športovcov. Dom dona Bosca bude domom stretnutí a vzdelávania mladých ľudí. V roku 2014 realizátori ešte netušili, že sen vymyslieť niečo pekné pre mladých bude aj skutočnosťou. Ako povedal don Belfiore: „Keď sme sa rozhodli postaviť pavilón, boli sme vo svete snov a tu sa vo Vynnyky splnilo všetko, čo sme snívali.“

zdroj:infoans.org

-msk-