Sestry Matky Terezy museli opustiť Nikaraguu, štát im zrušil právnu subjektivitu

Rehoľné sestry z Kongregácie misionárok lásky museli odísť z Nikaraguy. Tamojšia vláda totiž vydala dekrét, následne schválený parlamentom, ktorým zrušila právnu subjektivitu 101 mimovládnych organizácií, vrátane združenia Misionárok lásky.

Podľa ministerstva vnútra rehoľníčky nesplnili niektoré zákonné povinnosti a porušili predpisy proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia. V správe sa tiež uvádza, že Misionárky lásky nemajú akreditáciu ministerstva rodiny na vykonávanie svojich aktivít a že nemajú povolenie ministerstva školstva na vykonávanie svojej činnosti v oblasti vzdelávania.

Exekutíva okrem toho tvrdí, že sestry nenahlásili finančné udania ani nezverejnili svoje aktivity v meste Granada a že ich príjmy z darov sa nezhodujú s predloženou dokumentáciou. Okrem toho je správna rada ich združenia zložená výlučne z občanov iných národností, zatiaľ čo nový zákon 1115, ktorý upravuje mimovládne organizácie, stanovuje, že len 25% môže pochádzať zo zahraničia.

Sestry Matky Terezy, pôsobiace v Nikarague v rôznych zariadeniach pre núdzne deti, mladých ľudí a starších ľudí, tak museli opustiť krajinu. S vyhostením rehoľníčok vyjadril na sociálnej sieti Twitter nespokojnosť pomocný biskup Managuy Mons. Silvio José Baez: „Veľmi ma zarmucuje, že diktatúra prinútila Misionárky lásky Matky Terezy z Kalkaty opustiť krajinu. Nič neospravedlňuje oberanie chudobných o charitatívnu starostlivosť. Oni sú svedectvom láskyplnej služby, ktorú sestry preukazujú.“

Svoju solidaritu so sestrami vyjadrila na Twitteri aj Latinskoamerická konfederácia reholí, ktorá uviedla, že „táto nepochopiteľná situácia“ spája a posilňuje, aby „naďalej dávali hlas tým najchudobnejším, ktorí dnes trpia dôsledkami tohto rozhodnutia nikaragujskej vlády“.

Pripomeňme, že z krajiny bol v marci vyhostený apoštolský nuncius Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, ktorý v Manague pôsobil od roku 2018.

Spomenutých 101 organizácií, ktoré boli v týchto dňoch nútené v krajine ukončiť svoju činnosť, sa pripojilo k už viac než 750 organizáciám, ktorým vláda v posledných rokoch odoprela právnu subjektivitu. V máji bol na rade Inštitút Jána XXIII., ktorý je spojený s Univerzitou Strednej Ameriky (UCA) a ktorý pomáhal približne 400 000 ľuďom prostredníctvom svojich programov na podporu bývania, globálnych ekologických projektov a predovšetkým v oblasti zdravotnej starostlivosti. Začiatkom júna zas musela ukončiť svoje vysielanie TV Merced – katolícka sieť v diecéze Matagalpa.

Zdroj: Vatican News, zk
Foto: Mária Melicherčíková