Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa majú novú provinciálnu predstavenú

Sr. Gracia Kováčová, narodená 18. augusta 1973 v Trebišove, po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach a po nadobudnutí praktických zručností operačnej inštrumentárky, vstúpila v roku 1993 do Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, s túžbou naďalej sa venovať chorým deťom a ľuďom. Po ukončení noviciátu v Kláštore pod Znievom a po zložení svojich prvých sľubov, sa v rámci osobnej formácie a intenzívnej prípravy pred večnými sľubmi, začala viac zaujímať o oblasť duchovného sprevádzania a sprevádzania duchovných cvičení. Dňa 16. júla 2001 zložila večné sľuby v Banskej Bystrici a začala študovať na Teologickej fakulte TU v Bratislave odbor Formácia a vedenie spoločenstiev. V rokoch 2001 – 2003 sprevádzala mladé ženy pred vstupom do postulátu a od roku 2003 – 2009 pracovala v generálnom vedení Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa ako asistentka. Po fúzii kongregácie so svojou pôvodnou rehoľnou spoločnosťou so sídlom v Oberbronne vo Francúzsku generálne vedenie v Bratislave zaniklo. V roku 2009 bola sr. Gracia predstavenými preložená do nemeckej provincie do komunity v Mníchove, kde pod vedením GCL – SJ absolvovala Seminár pre duchovné cvičenia a duchovné sprevádzanie (2010 – 2012). V rokoch 2012 – 2013 bola členkou medzinárodnej komunity vo francúzskej provincii v Paríži a od roku 2013 – 2018 pracovala ako koordinátorka duchovných aktivít pre Centrum Salvator v Bratislave a sprevádzala duchovné cvičenia, duchovné obnovy a modlitbové stretnutia aj pre iné duchovné centrá.

S účinnosťou od 18. októbra 2018 ju generálna predstavená menovala do služby provinciálnej predstavenej slovenskej provincie na obdobie 3 rokov.

V provinciálnej rade ju budú v službe sprevádzať: sr. Františka Hudáková – pokračovaním svojho mandátu provinciálnej asistentky v 2. období a nová provinciálna asistentka – sr. Alacoque Koščušková.