Sestry synodálnym biskupom: Mladí ľudia potrebujú mužských aj ženských radcov

Sestra Mina Kwon z Južnej Kórey je jednou z ôsmich rehoľníčok, ktoré sa v poradnej funkcii zúčastňujú na októbrovej biskupskej synode o mladých.  V rámci nej sa 5. októbra vyjadrila, že „mladí ľudia sú citliví na otázku nerovnakosti, rozdielov a vylúčenia“.

Kwon je psychologička a členka Kongregácie sestier svätého Pavla z Chartres. Povedala, že jeden z dôvodov, prečo sa v jej krajine pred storočiami rozšíril katolicizmus, bolo, že sa zamerali na „rovnosť založenú na princípe – všetky ľudské bytosti sú Božie deti“. „Katolícka viera priniesla nové možnosti ženám, aby sa stali vodkyňami a učiteľkami,“ povedala biskupom. „Inými slovami, v ranom období kórejskej Cirkvi dostali ženy takmer rovnaké miesto. To bola nová a revolučná vec.“

„Mladí potrebujú dvoch radcov – muža a ženu. Mladí ľudia túžia po žití v autentickejšej Cirkvi.“ uzatvorila svoj príhovor sestra Kwon. Zúčastňuje sa na synode, ktorá je zameraná na mladých ľudí, ako jedna zo 72 poslucháčov. Tí sa môžu zúčastniť diskusie na zhromaždení, ale nemôžu hlasovať v súvislosti so záverečným dokumentom synody. Vatikán síce nepublikuje rozhovory biskupov prítomných na synode, ale zverejňuje pripomienky poslucháčov.

Ďalšou poslucháčkou, ktorá na synode vystúpila, bola sestra Sally Hodgdon, americká viceprezidentka Medzinárodnej únie generálnych predstavených v Ríme. Povedala biskupom, že sú „pozvaní riskovať, aby vytvorili nové priestory pre mládež, priestory, kde ich možno počuť a kde môžu slobodne a bezpečne experimentovať o tom, ako najlepšie vyjadriť svoje túžby“.

Biskup Manuel Ochogavía Barahona z Panamy, člen synody, povedal, že preláti (vyšší cirkevní hodnostári), potrebujú „považovať mladých za sféru, kde k nám Boh hovorí“. „Musíme mať tento postoj obdivu, pretože čelíme niečomu, čo je posvätné,“ pokračoval ďalej. „Potrebujeme určiť nové nástroje a procesy pre nový dialóg.“

Austrálsky arcibiskup Anthony Fisher, ďalší člen synody, sa vo svojom príhovore ospravedlnil mladým za „hanebné skutky niektorých kňazov, rehoľníkov a laikov“. A vysvetlil prečo: „Som si veľmi vedomý toho… že mnohí mladú ľudia sú zranení,“ povedal. „A myslel som si, že ja alebo Cirkev k nim musíme hovoriť priamo. Podobne si myslím, že naši laici chcú toto počuť od Cirkvi. Naozaj sme zahanbení za to, čo sa stalo, chceme to urobiť správne v čo najväčšej miere a sme odhodlaní urobiť to v budúcnosti lepšie,“ povedal arcibiskup.

Zdroj: https://www.ncronline.org/news/vatican/sister-synod-bishops-young-people-need-male-and-female-mentors (spracované, krátené)
Foto: halfpoint.sk

Zuzana Vandáková