Sestry Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho zvolili nové provinciálne vedenie

V Kongregácii sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho sa konali  22. 1. 2022 voľby v Provinciálnom dome v Bratislave. Sestry volili nové provinciálne vedenie na obdobie rokov 2022-2025.

sr. Anna, sr. Damiána a sr. Jozefa

V samotnom volebnom procese a následnom potvrdení výsledkov generálnym vedením bola zvolená za provinciálnu predstavenú  sr. Mária. Damiána Oravcová. Spolu s ňou boli do provinciálneho vedenia zvolené sr.Mária Anna Harčaríková, a sr. Mária Jozefa Bašnárová.

Sestry poďakovali súčasnému vedeniu za doterajšiu službu a sestrám nového provinciálneho vedenia popriali Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého v ich zodpovednej službe.