Sestry v akcii – Kristiána Haburajová a Jana Františka Gareková (video)

Rehoľníčky Kristiána Haburajová a Jana Františka Gareková z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – zanechali v Topoľčanoch nezmazateľné stopy v podobe práce s mládežou. Tá sa zhmotnila do javiskových muzikálov so silným posolstvom. Režisérku a hudobníčku v habite predstaví Pali Danko.

Zdroj: TV Lux