Školské sestry de Notre Dame mali slávnosť prvých sľubov

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, školské sestry de Notre Dame mali slávnosť skladania prvých sľubov novicky Márie Daniely Olejkovej.
Mária Daniela zložila svoje prvé sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti počas svätej omše v starobylom chráme Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s prítomnými kňazmi. Na slávnosti sa zúčastnila i generálna predstavená Kongregácie školských sestier de Notre Dame Matka Anežka Bednářová, jej generálna vikárka a provinciálna predstavená Slovenskej provincie, sestry z viacerých filiálok, rodičia a príbuzní sestry Daniely, mládež i farníci.
Trnavský arcibiskup Mons. Orosch v príhovore vyzdvihol hodnotu zasväteného života, keď ho pripodobnil etapám života Panny Márie ako Matky a vzoru tých, čo chcú patriť Kristovi. Sestra Daniela pri skladaní rehoľných sľubov odpovedala na jeho otázky o ochote prijať život podľa evanjeliových rád a službe Cirkvi svojím: „Áno, chcem!“ So zažatou sviecou potom zložila sľuby na tri roky do rúk generálnej predstavenej – podľa profesnej formuly, ktorej text podpísala a odovzdala celebrantovi. Z rúk arcibiskupa Oroscha sestra následne prijala posvätný závoj čiernej farby, ktorý je oficiálnym odevom školskej sestry de Notre Dame, a tiež konštitúcie (pravidlá) tejto rehoľnej rodiny.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-