Pohľad zhora

Menší vlog brata Michala Kukuču OSB zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Knižné okienko, nadväzujúce na video o Ježišovej modlitbe a tiež zábery na kláštor benediktínov z drónu.

Playlist na počesť Mariána Vargu z refektára: https://t.co/hwAyZKEwbD