Školské sestry sv. Františka začali kapitulu

V dňoch 12. – 16.7. 2015 prebieha v Žiline Provinciálna kapitula Kongregácie školských sestier sv. Františka. Hlavným mottom je citát: „ …a budete mi svedkami … až na kraj zeme.” (Sk 1,8 ). Na kapitule zasadá 27 delegátok a prítomná je aj generálna predstavená, sr. Květa Vinklárková spolu s dvomi radkyňami. Facilitátorom kapituly je P. Ján Kušnír, SVD.

Damiána Kajanová, OSF