Baziliánky majú nové vedenie

V dňoch 2.- 5.07.2015 sa konala druhá časť Provinciálnej kapituly Rádu sestier sv. Bazila Veľkého. V deň volieb provinciálnej predstavenej ráno po spoločnej modlitbe utierne bola Slávnostná liturgia s archijerejom vladykom Milanom Lachom SJ, ktorý sa prihovoril sestrám a zdôraznil, že každá zmena je iskrou, ktorá má znova rozpáliť oheň lásky k Bohu a blížnym. Na Sv. liturgii boli prítomní aj otcovia baziliáni prešovského monastyra: o. Metod Bilančík OSBM a o. Markián Greško OSBM. Pred samotnými voľbami sa sestry delegátky zišli v kaplnke a kľačiac s horiacimi sviecami prosili o Sv. Ducha a v sprievode odišli do kapitulárnej miestnosti vykonať voľby. Počas nej sestry delegátky zvolili nové vedenie provincie. Za provinciálnu predstavenú bola zvolená m. Daniela Jaroslava Štefková OSBM.
Novými radkyňami sa stali: sr. Alžbeta Melánia Dacejová OSBM prvá radkyňa a vikárka, sr. Andrea Mária Lopatová OSBM druhá radkyňa, sr. Damiána Amália Kuzmová OSBM tretia radkyňa a sr. Romana Renáta Blichová OSBM štvrtá radkyňa.

Zdroj: bazilianky.wbl.sk