Školské sestry zvolili nové provinciálne vedenie

Na sviatok Premenenia Pána, dňa 6. augusta 2016, zvolili sestry Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi nové provinciálne vedenie.

Provinciálnou predstavenou sa stala S.M. Rafaela Zvrškovcová,  vikárkou sestra Regina Žuk-Olszewska a radkyňami sestry Timotea Timková, Claudia Šulíková a Michaela Gardošová.

Novými voľbami ukončila po dvoch volebných obdobiach službu provinciálnej predstavenej S.M.Magdaléna Sumilasová.

Vzdávaním vďaky Bohu za každú sestru, ktorá je darom pre kongregáciu a svet, uvedomujúc si svoje slabosti, chce Slovenská provincia školských sestier vykročiť vpred spolu s Kristom a prinášať svedectvo v duchu hesla Generálnej kapituly: „… a budete mi svedkami … až na kraj zeme.“ (Sk 1,8).

Františka Čačková, OSF