Skončil sa Rok sestry Zdenky Schellingovej

Pri príležitosti ukončenia Roku sestry Zdenky Schellingovej bola 28. 12. v jej rodisku v Krivej na Orave slávnostná svätá omša, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka.

Pútnikov, kňazov, rehoľné sestry i poslucháčov Rádia Lumen privítal miestny farár Rudolf Schuster, ktorý vyzdvihol význam spomínanej slávnosti, keď povedal: „Prajem vám v tomto vianočnom čase, aby ste načerpali duchovnú silu aj skrze inšpiráciu takej významnej svätice, ako je blahoslavená Zdenka, ktorá mala úžasnú odvahu pre Krista aj niečo vytrpieť.“

Biskup Sečka v homílii poukázal na život blahoslavenej sestry Zdenky a na to, že aj keď sa končí jej jubilejný rok, „neznamená to, že ju nebudeme mať v budúcnosti pred očami. Sväté betlehemské neviniatka aj blahoslavená Zdenka nás pozývajú k novému životu — prijať celkom Krista. Pripomeňme si, že dôležitá je nielen začiatok, ale celá cesta, na ktorú sa ako kresťania vydávame.“

V závere slávnosti sa prihovorila provinciálna predstavená Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, sestra Šebastiána Tuptová, ktorá zhodnotila uplynulý jubilejný rok.: „Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. Týmito slovami žalmu sme chceli počas slávenia Jubilejného roka blahoslavenej Zdenky vyjadriť jej duchovné posolstvo.“

Zdroj: Rádio Lumen
-fc-