Skončila sa mesačná obnova pred doživotnými sľubmi u redemptoristov

Skončila sa mesačná obnova pred doživotnými sľubmi a pre spolubratov, ktorí majú 10 rokov po nich. Ostanú ešte osemdňové duchovné cvičenia pre tých, ktorí skladajú sľuby, a púť do talianskych miest súvisiacich so začiatkom kongregácie pre starších spolubratov.

Na stretnutí sa zúčastnili bratia klerici z piatich jednotiek kongregácie: Varšavskej provincie (5), Ľvovskej provincie (4), Madridskej provincie (1), Bratislavskej viceprovincie (1) a regiónu Zimbabwe (2). Spolubratia po 10 rokoch od doživotných sľubov prišli z Varšavskej provincie (11), regiónu sv. Gerarda (1), Ľvovskej provincie a Bratislavskej viceprovincie (1).

V programe boli prednášky a diskusie na témy pastoračné, redemptoristickej spirituality a ďalších otázok týkajúcich sa ľudského rozmeru rehoľnej a kňazskej formácie.

Mesačná obnova je možná vďaka spolubratom z rôznych jednotiek, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti a znalosti. P. Michal Zamkovský CSsR (Bratislavská viceprovincia) hovoril o ľudových misiách a spolupráci s laikmi, P. Paweł Drobot CSsR (Varšavská provincia) hovoril o novej evanjelizácii, P. Witold Baran CSsR (Varšavská provincia) hovoril o mládeži a pastorácii povolaní, P. Jacek Zdrzałek CSsR (koordinátor Konferencie redemptoristov Európa) hovoril o výzvach dnešného rehoľného života a o KRE. P. Mariusz Chyrowski CSsR (Varšavská provincia) prehĺbil znalosti o Konštitúciách CSsR, P. Alfonso Amarante (Alfoziánska akadémia v Ríme) hovoril o našej spiritualite a morálnej teológii sv. Alfonza, zatiaľ čo P. Adam Kośla CSsR (Varšavská provincia) a P. Rusłan Pikh (Ľvovská provincia) hovoril o misiách „ad gentes“ a práci s imigrantmi. Laický psychológ predstavil problematiku emocionality a ľudskej zrelosti v rehoľnom a kňazskom živote.

Spoločná modlitba je podstatným prvkom mesačnej obnovy – ranná modlitba, Eucharistia počas dňa a večer adorácia Najsvätejšej sviatosti. Tento čas je tiež spoznávaním rozdielnych kontextov života redemptoristov v iných častiach sveta. Každý účastník si pripravil prezentáciu svojej jednotky a špecifických výziev rehoľného života v danom mieste.

Spolubratia mali tiež možnosť spoznať rôzne náboženské, historické a kultúrne miesta v Poľsku, ako Krakov, Vadovice, Osvienčim a ďalšie.

 

zdroj: Redemptoristi Bratislava