Medzinárodné stretnutie redemptoristiek v talianskej Scale

Prvé medzinárodné stretnutie redemptoristiek, ktoré zložili svoje dočasné alebo slávnostné sľuby v priebehu posledných šiestich rokov, sa konalo od 27. júla do 3. augusta 2015 v kláštore v Scale v Taliansku, kde v roku 1731 vznikla Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa. Na stretnutí sa zúčastnilo osemnásť sestier z desiatich komunít pôsobiacich v rozličných krajinách sveta rozsiatych po piatich kontinentoch. Zo Slovenska sa na stretnutí zúčastnili sestry Zuzana Liščáková, Mária Volková a Mária Vrabčeková.

Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl predstavil aktuálnu situáciu Rehole. Generálny konzultor P. João Pedro Fernandes a riaditeľ rímskeho Centra pre redemptoristickú spiritualitu P. Piotr Chyla prekladali príspevky a diskusie. Témou stretnutia boli slová Svätého Otca Františka z listu napísaného pri príležitosti Roka zasväteného života: Hľadieť na minulosť s vďačnosťou, žiť prítomnosť s nadšením a pozerať sa do budúcnosti s nádejou. Sestry vo forme prezentácií predstavili svoje komunity a to, ako dnes žijú charizmu rehole. Profesor Alfonziánskej akádemie v Ríme, P. Alfonso Amarante, hovoril o nádeji pre súčasný rehoľný život; sr. Imma De Stefano, predstavená komunity v Scale a členka prípravného tímu, a sr. Ewa Dobrzelecka hovorili o niektorých aspektoch spirituality zakladateľky redemptoristiek, matky Márie Celesty Crostarosa.

Putovanie na miesta pôvodu sestier – do Santa Agata dei Goti a do Foggie, kde sa v súčasnosti nachádzajú kláštory redemptoristiek, prehĺbili v účastníčkach vďačnosť za minulosť a nádej do budúcnosti, zvlášť v súvislosti s blahorečením matky Márie Celesty, ktoré, ako dúfame, sa uskutoční v blízkej budúcnosti. Generálny predstavený redemptoristov predsedal slávnostnej svätej omši, ktorá sa na sviatok sv. Alfonza (1. augusta) slávila v jaskynke v mestečku Scala.

Zdroj: cssrredemptoristi.com / Preložili: Redemptoristky Kežmarok (Sr. Ewa Dobrzelecka)