Krížové sestry sa stretli na slávnosti prvých sľubov v Trnave

V sobotu 18. 2. 2017 žila Slovenská provincia milosrdných sestier Svätého kríža slávnosťou skladania prvých svätých sľubov, ktoré zložili štyri novicky vo Farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne. Sestry provincie i príbuzní noviciek prišli do Trnavy, aby sprevádzali Sr. Dorotu Nechajovú, Sr. Margarétu Kolníkovú, Sr. Beátu Newmanovú a Sr. Barboru Revickú svojou modlitbou. Pri svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, prijali Konštitúcie milosrdných sestier Svätého kríža a profesný krížik, vyjadrujúci tajomstvo kríža a zmŕtvychvstania Krista, ktorým budú napĺňať svoj zasvätený život. V homílii otec arcibiskup okrem iného povedal: „Každé povolanie má dve hlavné etapy. Prvá je charakteristická tým, že sa človek s nadšením rozhodne ísť za poslaním, ktoré z Pánových úst znie tak lahodne. Hovorí o tom 34. žalm: „Ochutnajte a presvedčte sa, aký dobrý je Pán…“ Druhá etapa povolania je ohlasovanie radostnej zvesti iným. Ján to vyjadruje v evanjeliu slovami Ježišovej modlitby: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa…“

Neoprofesky v závere slávnosti a to pred požehnaním prijali od provinciálnej predstavenej svoje nové poslanie.

Sestry si zároveň pripomenuli 80 rokov od zloženia prvých sľubov blahoslavenej Zdenky, ktorá o 15 rokov neskôr pomohla kňazovi pri úteku z nemocnice.

zdroj: sestrysvkriza.sk

-msk-