Pápež František prijal účastníkov generálnej kapituly marianistov

Pápež František dnes prijal členov Kongregácie mariánskych klerikov Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorí sa v týchto dňoch zúčastňujú v Ríme na generálnej kapitule. Hlavným cieľom kapituly je revidovanie právnych noriem kongregácie.

Svätý Otec vyzdvihol charizmu marianistov a povzbudil ich k jej rozvíjaniu v podmienkach dneška, najmä v inkulturácii ohlasovania viery a v službe chudobným. Zdôraznil potrebu čerpať z bohatej minulosti rehole a udržiavanie duchovného odkazu jej osobností:

„Nech je príklad vášho zakladateľa sv. Stanislava od Ježiša a Márie, kanonizovaného minulý rok, svetlom a sprievodcom na vašej ceste. On naplno pochopil zmysel toho byť Kristovým učeníkom, keď sa modlil týmito slovami: «Pane Ježišu, ak ma z lásky pripútaš k sebe, kto ma od teba odtrhne? Ak ma spojíš s tebou v milosrdenstve, kto ma od teba odlúči? Moja duša nech lipne k tebe, tvoja dobrotivá pravica nech ma prijme. Kiež sa privinie k svojej Hlave aj ten najnehodnejší člen, a táto malá čiastočka nech trpí s celým trpiacim Svätým Telom» (Christus Patiens, III, 1).

Kresťanské svedectvo si vyžaduje aj „angažovanosť s chudobnými a pre chudobných; toto úsilie charakterizuje váš inštitút od začiatku,“ pokračoval vo svojom príhovore pápež František. Ako príklad uviedol marianistu bl. biskupa Juraja Matulaitisa z pobaltskej Litvy, muža „totálnej oddanosti Cirkvi a človeku, ktorý «išiel odvážne pracovať a bojovať za Cirkev, predovšetkým tam, kde je to najviac potrebné» (Denník, str. 45). Nech vám jeho príhovor pomôže pestovať vo vás tento postoj, ktorý v uplynulých desaťročiach inšpiroval vaše iniciatívy pri šírení charizmy inštitútu v chudobných krajinách, predovšetkým v Afrike a Ázii,“ dodal pápež.

Na záver svojho príhovoru, ešte pred tým, ako členov mariánskeho inštitútu zveril do ochrany ich patrónky, Panny Márie Nepoškvrnenej, citoval slová spomenutého sv. Stanislava Papczyńského (1631-1701), ktorého osobne kanonizoval 5. júna 2016 na Námestí sv. Petra: «Bez ohľadu na nespočetné ťažkosti, Božia dobrota a múdrosť začne i zavŕši to, čo chce, dokonca aj vtedy, keď sú prostriedky podľa ľudského úsudku nespôsobilé. Vskutku, pre Všemohúceho nie je nič nemožné. Jasným spôsobom sa to preukázalo na mne» (Fundatio Domus Recollectionis, 1).

zdroj: RV-ej-/foto:L’Osservatore Romano

-msk-