Slávnosťou apoštola Pavla vyvrcholili oslavy storočnice paulínok

Jubilejný rok Dcér sv. Pavla (paulínok) sa začal už vo februári 2015 dňom narodenia spoluzakladateľky kongregácie ctihodnej Tekly Merlovej. Od toho momentu pokračuje v rôznych krajinách sveta, kde Dcéry sv. Pavla pôsobia. Oslavy na úrovni jednotlivých komunít i provincií sa nesú v znamení kultúrnych, vzdelávacích a modlitbových aktivít.

Dňa 6. júna sa za veľkej účasti členov paulínskej rodiny i mnohých ďalších záujemcov vo Vatikáne konala konferencia pod názvom Paulínky: 100 rokov hlásania evanjelia. Hosťami boli  Mons. CM Celli, predseda Pápežskej rady pre médiá, ktorý okrem iného spomenul, že v detstve to boli práve paulínky, ktoré do jeho rodnej dediny pravidelne prichádzali s novými knihami. Ďalší hosť, profesor A. Riccardi, historik a zakladateľ Komunity S. Egidio, tiež začal spomienkou na svoje pravidelné návštevy kníhkupectva sestier paulínok. Hosťom bol tiež jezuita B. Sorge, odborník na sociálnu náuku Cirkvi a dlhoročný priateľ a spolupracovník Dcér sv. Pavla v Taliansku. Diskusiu moderovala novinárka Laura De Luca, známa predovšetkým z talianskej redakcie Radio Vaticana, ktorá svoje prvé novinárske skúsenosti získavala práve v paulínskom Nova Radio. Na záver zaznelo svedectvo sestry Lorenzini Guidetti, ktorá úzko spolupracovala so zakladateľmi kongregácie a v roku 1955 stála pri zrode populárneho katolíckeho týždenníka pre ženy Cosí.

V sobotu 13. júna oslavy pokračovali slávnostnou svätou omšou v mieste vzniku kongregácie v piemontskej Albe. 17 sestier z celého sveta pri tejto svätej omši zložilo svoje večné sľuby. Liturgii predsedal albský biskup Mons. G. Lanzetti. Pre všetkých účastníkov, vrátane obyvateľov Alby a neďalekého Castagnito (rodisko T. Merlovej) sa potom konal muzikál Sen jednej ženy, ktorý skladateľ Daniele Ricci napísal práve k tohtoročnému jubileu.

V deň výročia, 15. júna, sa slávnosti presunuli do Ríma, kde sa v Bazilike Panny Márie Kráľovnej apoštolov slávila svätá omša ako poďakovanie za 100 rokov od založenia Dcér sv. Pavla. Eucharistii predsedal J. Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Aj po tejto bohoslužbe nasledoval koncert. V ten istý deň Talianska pošta spustila do obehu známku pripomínajúcu storočné jubileum.

V Českej republike si sestry paulínky a všetci ich spolupracovníci a priatelia pripomenú jubileum Dcér sv. Pavla predovšetkým pri večných sľuboch prvej českej sestry Andrey Hýblovej 12. septembra 2015 v Prahe. Do plánovaných osláv patrí už aj júnové vydanie Evanjeliá do vrecka (ktoré je zadarmo určené najmä ľuďom z periférie) a nová publikácia Evanjelium na každý deň. Lebo ako inak majú svojich sto rokov sláviť tie, ktoré sú povolané ohlasovať evanjelium?

Andrea Hýblová FSP; František Jemelka; foto: Paulínka

zdroj: tisk.cirkev.cz