Európsky kongres pastorácie povolaní sa konal v Prahe

V Prahe sa v rámci Roku zasväteného života a krátko pred biskupskou synodou o rodine konal v dňoch od 6. do 9. júla európsky kongres na tému sprevádzania mladých ľudí ku kňazstvu a zasvätenému životu v kultúrnom kontexte dnešnej rodiny. Každoročné podujatie organizujú Komisia pre povolania pri Rade európskych biskupských konferencií (CCEE) a Európska služba pre povolania (EVS). Na pozvanie Mons. Josefa Kajneka, pomocného biskupa Hradca Králové a biskupského delegáta pre povolania Českej biskupskej konferencie, prišlo na podujatie 72 účastníkov, vrátane 9 biskupov, spoločne s osobami zodpovednými za pastoráciu povolaní a delegátmi biskupských konferencií v Európe a rehoľných kongregácií z 20 európskych krajín a komisie pre zasvätený život v USA.

Pražské stretnutie viedol Mons. Oscar Cantoni, biskup talianskej diecézy Crema a predseda Komisie CCEE pre povolania. Prebiehalo formou plenárnych stretnutí a pracovných skupín. Vystúpili na ňom sociológovia Attilio Danes a Giulia Paola Di Nicola s príspevkom na tému  „Vnímanie sociokultúrnej situácie rodiny v Európe: kritériá a pokyny pre výchovu vo viere a prijatie povolania.“ Mons. Patron Wong, sekretár Kongregácie pre klérus hovoril na tému „Ako viesť mladých ľudí ku kňazstvu a zasvätenému životu vychádzajúc z aktuálneho kontextu rodiny?“ Na vybraných bodoch programu sa zúčastnil aj kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup, predseda Českej biskupskej konferencie.

zdroj: RV.SK; TS ČBK; -jk-