Sloboda zriekania …

Poďme priamo k odkazu nedeľnej bohoslužby slova. Múdrosť, ktorú Boh dáva pre našu spásu a na správne prežitie pozemského života, nespočíva v tom, čo všetko môžem mať a s čím môžem počítať, aby som si na tom zakladal. Spočíva skôr v schopnosti zrieknuť sa, aby som spoznal, kým skutočne som. Aj dve evanjeliové podobenstvá o prepočítaní nákladov potrebných na stavbu veže a o prosbe podmienok mieru od kráľa so silnejším vojskom sú použité v tomto zmysle. Ide v nich o zrieknutie sa svojich plánov, podobné tomu, ku ktorému nás na začiatku celej state Ježiš vyzval, keď požadoval, aby sme sa kvôli učeníctvu vedeli zrieknuť každého iného vzťahu. Vzťah s ním má prednosť pred vzťahom s otcom, matkou, ženou, deťmi, bratmi a sestrami, ba aj pred vlastným životom… Teda zriekať sa kvôli Ježišovi je cesta, ktorou sa človek dostáva k svojej slobode.

O tejto téme je aj Pavlov List Filemonovi. Posiela mu Onezima, otroka, ktorého priviedol k viere, a túži, aby mu bol ako brat vo viere nápomocný vo väzení. Nechce však, aby toto jeho prianie bolo splnené nedobrovoľne. Filemonovi ho posiela, aby ukázal, že je pripravený zrieknuť sa ho, a zároveň túto možnosť – slobodne tak urobiť – dáva aj jemu. Skutočne sú v našom živote mnohé situácie, keď je potrebné vzdať sa svojich plánov, svojich predstáv, svojich nárokov na veci aj na ľudí. Ba práve vtedy, keď sa vo vernosti Božiemu povolaniu a svojej úlohe vieme zriekať, ukazuje sa to podstatné v našom povolaní. Často ľudia vo veľkosti toho, čoho sme schopní zrieknuť sa, môžu najlepšie vidieť veľkosť lásky, ktorá v nás pôsobí. Ako inak, ak nie v hľadaní tejto slobody, by sme mali žiť, keď ako učeníci nadobúdame múdrosť Ježiša, ktorý dal na zemi pre nás svoj život, a v nebi máme milosrdného Otca, ktorý sa pozemského života svojho Syna zriekal ako prvý…?

V každom zriekaní stále slobodnejšie srdce praje br. Ján Macej, kapucín

foto: www.flickr.com