Slovenské františkánky v albánskej karanténe

Do redakcie Zasväteného života sme dostali príspevok od slovenských misionárok v karanténe v albánskom meste Fier, kde už niekoľko rokov má komunitu Kongregácia dcér sv. Františka Assiského. Uvádzame ho nižšie v plnom znení.


Pred jedenástimi dňami sa začali v Albánsku robiť opatrenia kvôli koronavírusu.

Boli zrušené verejné sväté omše. Opatrenia sa postupne sprísňujú, momentálne môžeme vychádzať vonku počas pracovných dní od 5:00 do 13:00. Iba v tomto čase môžeme ísť na nákup alebo vybaviť iné základné veci. Cez víkend je úplný zákaz vychádzania, ktorý začína v sobotu o 13:00 a trvá až do pondelka 5:00.

V našej farnosti Fier sme začali denne prostredníctvom facebooku vysielať z kaplnky na fare sväté omše v albánčine. Aj keď nie je medzi nami ani jeden Albánec, všetci sa snažíme zapájať do odpovedí počas svätej omše. Čítania čítam iba ja, pretože okrem nášho farára, ktorý je Španiel z neokatechumenátu, som na tejto svätej omši jediná, kto rozpráva po albánsky.

Momentálne sme tu v komunite dve sestry z Kongregácie dcér sv. Františka Assiského. Ďalšie dve vycestovali na Slovensko vybaviť nejaké veci, ale pre pandémiu sa nemôžu na túto našu misiu teraz vrátiť. Mladí snúbenci, ktorí k nám prišli ako dobrovoľníci a mali sa vrátiť v apríli, tu tiež budú musieť zostať o čosi dlhšie.

Keďže máme dosť času, pustili sme sa do upratovania záhrady. Je dosť veľká, takže sa vôbec nenudíme. Každý deň máme adoráciu, pri ktorej odprosujeme Boha a vyprosujeme potrebnú pomoc pre túto ťažkú situáciu vo svete.

A začali sme samozrejme s výrobou rúšok. Keď prší a musíme byť vo vnútri, opravujeme čo sa dá a upratujeme „zameškané“. Takže sa riadime heslom: modli sa a pracuj.

Stretávame sa aj s ťažkosťami ako je narastajúca chudoba. Keďže ľudia musia byť doma a väčšinou bol iba jeden člen rodiny zamestnaný, chýbajú potraviny, nemôžu si zaplatiť nájomné, energiu. Samozrejme, že zo strany štátu je poskytovaná pomoc hlavne starým ľuďom, ktorí nemôžu vychádzať z domu zo zdravotných dôvodov. Ale aj nám pribúdajú telefonáty. S miestnym pánom farárom sme sa preto rozhodli poprosiť o pomoc Charitu a momentálne čakáme na odpoveď.

Ste v našich modlitbách a aj my sa zverujeme do vašich. Nech sme užitočnými nástrojmi v Božích rukách v službe tam, kde sme.

Sestra Julita Chovancová, CFSF
fier@frantiskanky.sk