Slovenské LOGO Roka zasväteného života na stiahnutie

Logo na Rok zasväteného života, ktoré sa bude používať na Slovensku si môžete stiahnuť s názvom logomanuál na http://www.zasvatenyzivot.sk/dokumenty-zz/