Slovenské saleziánky budú mať nové vedenie

Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice sr. Yvonne Reungoat, po predchádzajúcej konzultácii v provinciálnej komunite, menovala na obdobie rokov 2018-2024 novú provinciálnu predstavenú slovenskej provincie sv. Jána Bosca sr. Moniku Skalovú. Sr. Monika v súčasnej dobe pôsobí ako provinciálna vikárka a predstavená komunity provinciálneho domu v Bratislave.

Službu prevezme 5. augusta 2018 v Banskej Bystrici – Badíne po ukončení 6-ročného mandátu súčasnej provinciálnej predstavenej sr. Jany Kurkinovej.

 

Krátky životopisný profil novej provinciálnej predstavenej

Sr. Monika Skalová sa narodila 8. októbra 1974 v Trnave. Má dvoch súrodencov. Starší brat Jozef je salezián – kňaz. Počas štvrtého ročníka štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Trnave začala svoju rehoľnú formáciu. Postulát mala v Bratislave, noviciát v Trnave. V auguste 1996 zložila prvé rehoľné sľuby v Trnave a 4. augusta 2002 večné sľuby v Michalovciach.

Počas obdobia počiatočnej formácie (r. 1994 – 1999) študovala na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a následne v Košiciach v odbore Učiteľstvo náboženskej a  etickej výchovy; neskôr ju predstavené poslali na kurz spirituality na Pápežskú univerzitu výchovných vied Auxilium v Ríme (r. 2000 – 2002).

Pôsobila v komunitách v Šamoríne, Rožňave, Trnave, Banskej Bystrici a v Bratislave.

Úlohy v provincii:

2006 – 2009 predstavená komunity v Banskej Bystrici; 2009 – 2013 predstavená komunity a magistra noviciek v Šamoríne; 2012 – 2018 provinciálna vikárka; 2013 – 2018 predstavená komunity provinciálneho domu v Bratislave.

Zamestnania:

1996 – 1997 učiteľka náboženskej výchovy  v Šamoríne; 1997 – 1999 v Rožňave; 2002 – 2005 v Trnave; 2005 – 2006 v Šamoríne. V rokoch 2006 – 2009 riaditeľka Centra voľného času v Banskej Bystrici a v období 2010 – 2018 redaktorka časopisu Zasvätený život.

——————————–

Slovenská provincia saleziánok má v súčasnosti 89 sestier, ktoré pôsobia v 15 komunitách na Slovensku a v jednej komunite v azerbajdžanskom Baku.