Slovenské sestry Najsvätejšieho Spasiteľa na generálnej kapitule vo Francúzsku

Že neviete, ktoré to sú? No predsa „spasiteľky“, presne tie, čo sa spolu s „vykupiteľkami“ stretnú o pár týždňov (9. septembra 2018) na slávnosti blahorečenia svojej zakladateľky matky Alfonzy Márie Eppingerovej (1814 – 1867) v štrasburskej katedrále, kam vás všetkých pozývame. Vo svete sme známe ako „niederbronnské sestry“… lebo ona bola z Niederbronnu vo francúzskom Alsasku.

Bolo nás teda sedem a pricestovali sme zo Slovenska do Alsaska 30. júla 2018, aby sme tu zastupovali našu slovenskú provinciu s komunitami v Českej republike a Maďarsku. Začalo to už cestou a trvá to stále – tropických 35 až 38 stupňov, je to ťažké – sústrediť sa. Aby ste vedeli, že to nie je len tak, potíme sa nielen z obsahu kapituly.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(Fontána je všade naším symbolom – „čerpajte s radosťou z prameňov spásy“.)

 

Zastupujeme Slovenskú provinciu na generálnej kapitule, ktorá sa slávnostne začala v deň spomienky na vstup našej zakladateľky do Pánovej slávy – dňa 31. júla 2018. Koná sa každých 6 rokov.

Zasadáme v našom generálnom dome v Oberbronne (francúzska diecéza Štrasburg), ktorý na to slúži od čias založenia (keby ste nevedeli, kde to je, stačí ísť na túru do pohoria Vogézy, z Nemecka hneď za Rýnom, po stopách kúpeľných miest ešte z čias Rimanov, my vás už potom prichýlime v našom hosťovskom dome).

(Generálny dom v Oberbronne)(generálny dom v Oberbronne)

 

… a bude to trvať až do 18. augusta (dúfame, že nie aj s predpoveďou tropického počasia).

04 DSC00587(záhrada generálneho domu v Oberbronne.)

 

A že čo sa na takej generálnej kapitule deje? Veď to všetci viete – pracuje a volí.

Počúvame správy za posledných 6 rokov, kde ako sa komu darí žiť našu charizmu – spolupracovať na naplnení Božieho plánu spásy, ktorá sa uskutočňuje v neprestajnom zápase o pravé oslobodenie. Tak prehodnocujeme a dívame sa do minulosti…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(pohľad sr. Marty a sr. Vianney do minulosti/budúcnosti?)

 

… či v nás stále žijú snahy o obrátenie? … či sme dostatočne reagovali na ľudskú biedu vo všetkých formách? … či sme prispeli k pozdvihnutiu človeka v jeho celistvosti a jeho naplneniu v Kristovi ? …. Stále máme nádej a vieme aj to, že dielo spásy sa dokonale zavŕši až v spoločnom zjednotení všetkých ľudí v Kristovi na konci časov. Tak hľadáme spôsoby, ako radostne dovtedy v našich spoločenstvách žiť.

Skúmame bohatstvá všetkých našich pôsobísk (aj bohatstvá ťažkostí a výziev).

06 DSC03216(sr. Celina v medzinárodnom zoskupení.)

 

…a tak sa dívame aj dopredu – plánujeme, navrhujeme, diskutujeme, schvaľujeme…

Naša kongregácia pôsobí v 12 krajinách sveta, na 4 kontinentoch, žijeme v 5 provinciách (Francúzsko, Nemecko-Rakúsko, Slovensko, Angola, India) a dvoch delegatúrach (Kamerun, Argentína), je nás niečo cez tisícku, niekde to ide s počtom dolu, inde hore, spolu hovoríme piatimi jazykmi (a niekoľkými dialektmi, kmeňovými z Afriky, lokálnymi z Indie), rešpektujeme kultúrne osobitosti, žijeme solidaritou. Tešíme sa z jednoty v rozmanitosti, ktorá nás sprevádza od počiatkov založenia a chceme ju strážiť a rozvíjať.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(sr. Viannea v objatí Kamerunu, Angoly a Argentíny – niečo našli spoločné, keď sú takto.)

 

Budujeme kontakty.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(sr. Solange (Kamerun) so sr. Margitou – už bývalou slovenskou generálnou asistentkou, až kým voľby nerozhodnú čo ďalej).

 

Sme mladá provincia, radíme sa so skúsenými.

09 DSC03074(sr.Pavla, slovenská provinciálna predstavená s generálnou asistentkou sr. Mary Bosco za Indiu.)

 

Program takej generálnej kapituly – to vám je samé zasadanie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(zľava slovenské expertky sr. Celina a sr. Antónia, delegátka – sr. Marta.)

 

… ale aj dni slávenia Eucharistie, kňazskou službou nás sprevádza nemecký špirituál Bernhard Weber z Bühlu (Baden-Baden). Duchovnými impulzmi nás sprevádzal francúzsky jezuitský páter Jean-Luc Ragonneau z Marseille. Pracovnú časť kapituly moderuje sr. Ingrid Geissler z Kongregácie misionárok Predrahej Krvi (Bonn) a rozlišovaním pred voľbou nového generálneho vedenia nás sprevádzala francúzska sr. Micheline Rossignol  od Sestier de Marie-Réparatrice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(zľava P. Jean-Luc Ragonneau, SJ; špirituál Bernhard Weber.)

 

Nezabúdame ani na meditáciu a osobné zamyslenie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(sr. Arockia Ammal – Indka žijúca v Argentíne.)

 

… pravidelné slávenie liturgie hodín.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(zľava sr. Viannea, sr. Antónia a sr. Celina pripravujú slovenské časti spoločnej medzinárodnej liturgie.)

 

… a adorácie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(sr. Feliciana, provinciálna predstavená – Angola).

 

Generálna kapitula – to je plénum i skupinky, samé rozhovory a zapisovanie, aby sme na nič nezabudli, čím treba za slovenské zastúpenie prispieť.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(sr. Gracia, od októbra 2018 nová provinciálna predstavená na Slovensku so svojou asistentkou sr. Františkou.)

 

A občas aj kážeme:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(sr. Marta – na chvíľu zmenila náplň práce v KVPŽR a KVRP.)

 

No a bez oddychu a prechádzok to tiež nejde… občas si niečo zahráme, ale o tom…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(zo záhrady generálneho domu v Oberbronne – to, čo hráme, sa volá „dobble“)

 

Tak sa za nás, prosím, modlite, lebo sme sa so všetkými kapitulárkami spoločne dohodli, že aj ďalej chceme žiť odvážne ako sestry Najsvätejšieho Spasiteľa vo svojej dobe (to je naša hlavná téma), lebo naša zakladateľka, hoci bola nenápadná a jednoduchá žena, bola odvážna.

… a za jej nástupkyňu sme na nasledujúcich 6 rokov zvolili sr. Moniku Heuser (*1951), Nemku s bohatými medzinárodnými skúsenosťami a srdcom pre Kongregáciu, ženu vernú Cirkvi, ktorá to s odvahou vzala do ďalšieho úradného obdobia.

V nasledujúcich dňoch budeme voliť ešte celé generálne vedenie, v ktorom nebude chýbať slovenská zástupkyňa.

A keď chcete vedieť viac, tak sledujte aktuality na www.cstss.org

 

Marta Chraščová CSSsS/SK
Foto: Pavla Tóthová, CSSsS/SK; Margita Tušanová, CSSsS/SK a Klára Sexlinger, CSSsS/DE