Slovenského mučeníka Titusa Zemana predstavili v Košiciach a v Bratislave

Saleziáni don Bosca ponúkli prednášky o osobe ctihodného Titusa Zemana. V Aule Teologickej fakulty v Košiciach a saleziánskom stredisku Mamateyova v Bratislave priblížili hostia z Talianska, postulátor procesu blahorečenia don Pierluigi Cameroni a autorka pozícia Maria Lodovica Zanet, saleziánske črty, špecifické mučeníctvo, ale aj príklad dona Titusa pre laikov. Štvrtou témou, ktorú prednášajúci rozobrali bolo prežívanie úcty voči mučeníkovi totality Titusovi Zemanovi. Profesorka z Milána Lodovica Maria Zanet v úvode svojho vstupu poďakovala za spoluprácu Michalovi Titusovi Radošinskemu a Elene Baráthovej, ktorí sa od roku 2010 podieľali na diecéznej fáze procesu blahorečenia.

Podľa slov autorky pozícia don Titus vydal napriek veľkému utrpeniu svedectvo radosti, keď dal život za bratov tak, ako nás pozýva Kristus. V rámci témy o mučeníctve Titusa Zemana zdôraznila fakt, že režim sledoval vývoj Titusovho zdravotného stavu, o čom svedčia aj záznamy. „Jeho obeta pomohla nielen saleziánom, ale celej cirkvi na Slovensku pokračovať vo svojom poslaní. Na prednáške v Košiciach sa ma pýtali na ďalší diel životopisu, ktorý som pripravila. Moja odpoveď bola jasná! Pokračovanie životopisu Titusa Zemana by nemal písať jeden autor, ale celá cirkev na Slovensku,“ dodáva Zanet.

Don Pierluigi ponúkol pohľad na osobu Titusa cez záznamy v spisoch štátnej bezpečnosti. Posledná rozlúčka so saleziánom v nich bola opísaná ako „pohreb mučeníka“. „Je dôležité vidieť, ako Titus prežíval don Boscov výchovný systém. Ukazuje, že dobrý pastier je ten, kto dáva život, obetuje sa za svoje ovečky. Sám povedal: „Keby môj život stačil na záchranu čo i len jedného života, mal zmysel.“ Don Titus mal zároveň schopnosť čítať situáciu, spoznávať ľudí a viesť ich. Privádzal mladých na miesto zdroja saleziánskej charizmy a snažil sa tak premáhať komunistické metódy. Don Titus mladým pomáhal žiť pekný život evanjelia,“ priblížil saleziánske črty dona Titusa postulátor Cameroni.

V období prenasledovania ponúkol Titus Zeman príklad kňazského života aj mimo stien kláštora či fary. Väčšinu svojho kňazského života strávil v rodine a väzení. Tam stretol ateistov, vrahov a kriminálnikov, ktorých režim nasadzoval do ciel s kňazmi, čo malo byť pre zasvätených trestom. „Pre mnohých kriminálnikov to bola prvá zastávka na ceste ku spáse. Aj don Bosco začínal vo väzení, kde sú laici najvzdialenejší od Cirkvi,“ uzavrela profesorka Zanet.

Viac o osobe ctihodného Titusa Zemana nájdete na stránke tituszeman.sk.

zdroj: saleziani.sk-kz-

-msk-