Kapucínsky kostol v Bratislave má už 300 rokov

Kapucíni v Bratislave oslávili prvé júnové dni 300. výročie konsekrácie kostola sv. Štefana, uhorského kráľa. Nachádza sa na Župnom námestí v Bratislave. Tristo rokov od slávnosti konsekrácie uplynulo presne 6. júna 2017.

Oslavy začali už prvý júnový víkend, kedy kapucíni pripravili pestrý program pre deti a návštevníkov v priestoroch kláštora. Ich úlohou bolo, aby plnením rôznych úloh získali dostatok dukátov pre postavenie kapucínskeho kláštora a kostola. V kláštornej záhrade sa konalo aj agapé, pri ktorom sa podával chutný guláš uvarený od dobrodinca. Program vrcholil slávnostnou vigíliou, pri ktorej zazneli svedectvá rôznych ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom spätí s bratislavským kapucínskom kostolom a spoločenstvom. Pozvanie pre podelenie sa o svoje svedectvo prijal aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý v kapucínskom kostole pravidelne celebruje sväté omše a prihovára sa mladým v piatky na mládežníckych svätých omšiach. Popri svedectvách zaznievalo Božie Slovo v podobe čítaní ako aj spevu viacerých žalmov. Slávnosť vrcholila tichou adoráciou, v rámci ktorej eucharistický Kristus „putoval“ medzi svojím ľudom – kňaz s monštranciou prechádzal popri laviciach.

V samotný výročný deň posviacky kostola slávili na mieste svätú omšu za účasti oboch bratislavských biskupov. Arcibiskup Stanislav Zvolenský zdôraznil vo svojom príhovore tému dôležitosti miesta, kde sa veriaci schádzajú na slávenie Božích tajomstiev. Ako v sobotu, tak aj v utorňajší deň hudobný doprovod zabezpečovali mnohí talentovaní hudobníci z radov bratov ale aj zborov či iných spoločenstiev. Slávnosti vyvrcholili na spoločnom pohostení v kláštornej záhrade, kde sa každý mohol ponúknuť rôznymi dobrotami pripravenými či už bratmi kapucínmi, ale najmä ich dobrodincami. Nechýbal ani hudba ani dobrá nálada. Provinciál bratov kapucínov na Slovensku br. Miroslav Kulich vyjadril veľkú radosť zo skutočnosti, že sú kapucíni už tri storočia prítomní v Bratislave a môžu ohlasovať Božie Slovo a sprostredkovať Božiu milosť všetkým, ktorí k ním prichádzajú, pričom nezabudol zdôrazniť dôležitý rozmer spoločenstva bratov s veriacim ľuďom. Poďakoval sa za blízkosť ľudí, ktorí navštevujú kapucínsky kostol a kláštor a zároveň vyjadril svoju nádej, že aj naďalej budú bratia môcť byť otvorení pre každého, kto do ich kostola zavíta a bude chcieť spoznať Boha vo svojom živote.

Základný kameň kostola bol položený 20. decembra 1711. V roku 1717 bol kostol hotový a 6. júna ho konsekroval nitriansky biskup Ladislav Adam Erdödy.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-