Slovensko navštívi hlavný predstavený saleziánov

Saleziánska rodina na Slovensku sa pripravuje na jedinečnú návštevu hlavného predstaveného saleziánov. Desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime, pôvodom Španiel, od piatku 4. novembra do utorka 8. novembra absolvuje stretnutia so saleziánmi, s mladými, so saleziánskou rodinou a navštívi aj Vajnory, kde sa pomodlí v kostole za blahorečenie Titusa Zemana. Hlavný program otvorený aj pre verejnosť bude v sobotu 5. novembra v Žiline.
Sobotný program otvorí slávnostná sv. omša o 10.00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch v Žiline, pri ktorej zložia do rúk nástupcu dona Bosca svoje prísľuby noví členovia Združenia saleziánov spolupracovníkov. Bezprostredne po sv. omši bude v kostole nasledovať stretnutie so saleziánskou rodinou. Možnosť stretnúť sa s donom Ángelom osobne ponúka popoludňajšie stretnutie v žilinskej hale Tennis Point (ul. Za plavárňou 1), ktoré sa začne o 15.30 h. Účastníkov čaká kultúrno-hudobný program, v rámci ktorého sa môžu zoznámiť s osobou hlavného predstaveného.
„Hovoríme, že mladý človek prežíva také štyri roviny svojho života. Je to rozmer výchovy k viere, preto sa stretávame pri slávení eucharistie, potom máme rozmer výchovy a kultúry, čo je životom mladých, preto tento kultúrno-hudobný program. Zároveň je tu dimenzia združovania, preto nám ide o veľkú skupinu mladých, ktorí vychádzajú z našich stretiek, čo je ich skúsenosť cirkvi ako spoločenstva veriacich v Krista. Posledný rozmer je modlitba za povolania; chceme ich sprevádzať v objavovaní povolania a preto sa na konci stretnutia budeme spoločne modliť,“ priblížil vedúci pastorácie mládeže don Pavol Boka SDB. Program bude zároveň prehliadkou činnosti saleziánov, sestier saleziánok, saleziánskej rodiny i organizácií, ktoré so saleziánskou rodinou úzko súvisia.
„Cez postavu dona Titusa Zemana sa chceme ikonicky stretnúť s našou históriou a predstaviť ju donovi Ángelovi, aby vedel akých mladých má pred sebou, kto ich priviedol k viere, ktorí bratia im túto charizmu spolu s ich rodičmi odovzdávali. Nechceme zostať v prítomnosti a minulosti. Chceme sa pozrieť aj do budúcnosti a preto sa s hlavným predstaveným budeme na záver modliť za mladých a za ich povolania. Aby sa zbavili strachu, nerozhodnosti a aby saleziánske dejiny na Slovensku aj naďalej tvorili odvážni chlapci a dievčatá, mladí muži a ženy, ktorí chcú svoj život darovať Bohu s veľkou štedrosťou a radosťou,“ uzavrel Pavol Boka SDB.
zdroj: saleziáni.sk