Na Fóre dialógu v Čechách mal príspevok aj slovenský dominikán

Česká kresťanská akadémia a Konrad-Adenauer-Stiftung pripravili v dňoch 21. – 22. októbra 2016 v refektári emauzského kláštora v Prahe druhý ročník Fóra dialógu. Keďže dnešná Európa je prevažne sekulárna, Európa zajtrajška bude asi viac než dnes kultúrne aj nábožensky pluralitná. Ako vnímajú toto „znamenie čias“ európski kresťania?  V istých kresťanských kruhoch narastá strach, sklon k fundamentalizmu a nacionalizmu a nostalgie po “kresťanskej Európe“ minulosti. Je však možné tento vývoj považovať tiež ako výzvu pre kresťanov, pre nové úlohy, pre nové premyslenie poslania kresťanstva v meniacej sa Európe? Aké sú skúsenosti dialógu a spolužitia kresťanov a moslimov? Ako sa vyvíja vzájomný vzťah a ako vnímajú liberálno – demokratickú kultúru sekulárnej spoločnosti? Toto boli podnety pre témy, ktoré boli na stretnutí prezentované. Mons.Tomáš Halík otvoril stretnutie témou Premeny Európy, premeny kresťanstva?

V rámci stretnutia boli ponúknuté aj panelové diskusie na témy Nádej a úzkosti kresťanov v súčasnej Európe, na ktorej predniesol svoj príspevok aj predstavený rehole dominikánov na Slovensku P. Reginald A. Slavkovský, a tiež Kresťania a moslimovia v Európe – včera, dnes a zajtra a posledná diskusia bola na tému Židia, kresťania, moslimovia – spoločný hlas v Európe.

-msk-

foto: zonerama