Slovenskom budú putovať relikvie srdca sv. Jána Mária Vianneyho

Na Slovensku budú budúci rok putovať relikvie srdca arského farára, svätého Jána Mária Vianneyho. Rozhodli o tom biskupi Slovenska. Iniciatívu Hnutia Modlitby za kňazov schválili na 94. plenárnom zasadnutí KBS na Donovaloch.

„Túžbou hnutia Modlitby za kňazov je povzbudiť kňazov na Slovensku, aby okrem služby, ktorú konajú pre Pána, aj sami častejšie, po vzore svätca Vianneya, prichádzali pred Eucharistického Ježiša. Aby rovnako ako arský farár, aj oni boli viac otvorení pre službu vo sviatosti pokánia. Aby sme mohli v prítomnosti srdca svätca vyprosovať milosť nových povolaní do kňazstva, odvahu pre mladých mužov urobiť rozhodnutie a zobrať zodpovednosť za darované povolanie s dôverou v Božiu pomoc. Tiež povzbudiť vo vernosti starých a chorých kňazov a aby sme mohli vyprosovať milosť aj tým kňazom, ktorí sú unavení, vyhorení a potrebujú povzbudenie, aby vytrvali aj v ťažkých časoch pri svojich ovečkách,“ vysvetlil Samuel Brečka z Hnutia Modlitby za kňazov.

Presný dátum putovania relikvií arského farára bude oznámený neskôr. Predstavou Hnutia Modlitby za kňazov je, aby relikvia zavítala do katedrál, kňazských seminárov, domovov pre starých a chorých kňazov.

Životopis sv. Jána Mária Vianneyho

Zdroj: TK KBS