Slovenský františkán píše o Európskom stretnutí nepočujúcich v Prahe

Druhé Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v Prahe (Česká republika) 12. – 15. mája 2017. Stretnutie nadväzovalo na prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Ríme. Medzinárodná skupina nepočujúcich katolíkov sa stretá za účelom vzájomného zdieľania a povzbudzovania. Táto iniciatíva vznikla pre rast nepočujúcich vo viere. Ich veľkou túžbou je rozumieť evanjeliu a šíriť ho predovšetkým vo svojej vlastnej komunite.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 12 krajín (Francúzska, Holandska, Írska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska, Ukrajiny a Česka). Z každej krajiny bol prítomný nepočujúci, pastoračný asistent (tlmočník) a kňaz (alebo diakon).

Duchovný program vystriedala pracovná časť, kde bola prezentovaná činnosť pastorácie a duchovnej starostlivosti v jednotlivých krajinách. Hovorili o počte nepočujúcich, počtoch kňazov, diakonov a pastoračných asistentov. Rovnako sa spomínali snahy o preklad Biblie do národných posunkových jazykov, potrebu formovania kňazov pre túto službu a preklad liturgických textov do posunkového jazyka. Toto umožňujú závery Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria o potrebe uplatňovania jazyka, ktorý je zrozumiteľný človeku, ktorému je ohlasované evanjelium a ktorý je pozvaný zúčastňovať sa liturgie. Taktiež sa hľadali spôsoby, ako vyrobiť pomôcky pre katechézu a prácu so Svätým písmom, uvažovalo sa o vhodnom priestore, ktorý by vyhovoval vizuálnym potrebám, keďže posunkový jazyk je predovšetkým vizuálny, a o možnostiach webových stránok a tvorbe multimediálnych pomôcok po technickej stránke.

Svedectvá, ktoré zazneli, boli aj radostné, aj bolestné. Viditeľným ovocím je, že sa viacerí nepočujúci vracajú k aktívnemu životu v Cirkvi, lebo začínajú viac rozumieť Božiemu slovu. Nie vždy sa však nepočujúci stretnú s pochopením, že posunkový jazyk je nevyhnutný pre ich komunikáciu. Silným svedectvom účastníkov stretnutia je, že stratu sluchu nepokladajú za trest či za to, že by ich Boh opustil, lebo aj takto vidia možnosť žiť plnohodnotným životom.

Zo záverov vyplýva, že po tomto stretnutí je naplánované osloviť kompetentné biskupstvá, biskupské konferencie, ale i úrady vo Vatikáne, aby sa viac zaoberali potrebami nepočujúcich. Rovnako bolo naplánované, že v septembri 2018 sa uskutoční celosvetová púť nepočujúcich do Lúrd vo Francúzsku a že III. európske stretnutie nepočujúcich sa uskutoční v roku 2019 v Poľsku.

br. Felix Mária OFM, poverený pastoráciou nepočujúcich v Bratislavskej arcidiecéze.
-fc-