Pred rokom tragicky zomrela misionárka sr. Veronika Theresia Racková

Sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého (SSpS) si 21. mája 2017 v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre pripomenuli prvé výročie tragickej smrti svojej rehoľnej spolusestry MUDr. Veroniky Theresie Rackovej.

„Život darovaný misiám je vzácny,“ povedala misionárka Veronika počas svojho pôsobenia v Južnom Sudáne. V tejto severovýchodnej africkej krajine pred rokom (20. mája 2016) zomrela pri výkone svojho lekárskeho povolania na následky streľby ozbrojencov z armádnej jednotky Joint Operation Unit.

V miestnej kláštornej Kaplnke Zoslania Ducha Svätého sa prítomným prihovorila predstavená slovenskej provincie SSpS sr. Lucia Slušná. Vyzdvihla veľkodušnosť, odvahu a vernosť Bohu sr. Veroniky v misijnej službe, ktorej svedectvo je darom aj pre mladých ľudí.

Svätú omšu za novodobú slovenskú mučenicu slávil P. Pavol Kruták SVD s ďalšími kňazmi. V súvislosti s misijnou charizmou kládol rečnícku otázku: „Kto z nás a akým spôsobom je ochotný vydať svedectvo o viere v Krista?“

Riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku P. Viktor Jakubov SF zdôraznil duchovný aspekt predčasnej smrti našej misionárky. V rámci živých spomienok povedal, že Boh vyznačil sr. Veroniku utrpením a smrťou, aby sme sa prostredníctvom jej obety posväcovali. Ľudský život je dar, preto Bohu nemožno dať viac ako takúto žertvu.

Medzi hosťami slávnosti bola aj Veronikina rodná sestra lekárka Pavla Rácková.

Hrdinský počin a duchovný rozmer zosnulej misionárky naznačila výzdoba pred obetným stolom vnútri kláštornej kaplnky. Portrét sr. Veroniky Theresie dopĺňali kvety, Biblia a Srdce na dlani – ocenenie in memoriam dobrovoľníckej organizácie CARDO. Cenu na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave 10. apríla 2017 z rúk ministra Miroslava Lajčáka prevzala sr. Lucia Slušná SSpS.

Zdroj: TK KBS, mma
-fc-