Slovenský kapucín Dávid Tencer biskupom na Islande

Slovenského kapucína P. Dávida Tencera OFM Cap. vymenoval Svätý Otec František za biskupa diecézy Reykjavík na Islande. Nastupuje po Mons. Petrovi Bürcherovi, ktorý sa vzdal úradu na základe kánonu 401 paragrafu 2 podľa Kódexu kánonického práva.

Páter Dávid Tencer sa narodil 18. mája 1963 v Novej Bani. Po štúdiách v Bratislave bol vysvätený za kňaza 15. júna 1986 a inkardinovaný do diecézy Banská Bystrica, kde pôsobil štyri roky ako kaplán. V roku 1990 vstúpil do Slovenkej provincie bratov kapucínov. Po noviciáte pokračoval v licenciátnych štúdiách v Ríme. V roku 1994 zložil večné sľuby.

Následne bol farárom v Holíči, v roku 1996 založil v Hriňovej kláštor, ktorý bol formačným domom pre kapucínskych postulantov. Tu P. Dávid Tencer až do roku 2002 pôsobil ako rektor a minister domu. V roku 2003 sa stal predstaveným v žilinskej komunite.

Napokon v roku 2004 odišiel na Island s poslaním založiť kapucínsku misiu. Začínal ako kaplán vo Farnosti Stella Maris v Reykjavíku, neskôr sa stal farárom Farnosti sv. Pórlákura v meste Reydarfjordur, kde pôsobil až doteraz.

zdroj: RV -jk-