Sviatok povolaní vo Viedni

Štyristo ľudí rozličných „povolaní“ v Cirkvi – kňazi, rehoľníci, diakoni, členovia sekulárnych inštitútov, pastorační asistenti, učitelia náboženstva, školitelia, spolupracovníci z farností – sa zúčastnilo dňa 16. septembra na tzv. „sviatku povolaní“ vo viedenskom Stephansdome. Bohoslužba na začiatku pracovného roka, na ktorú ich pozvala organizácia Canisiuswerk, sa niesla v znamení prebiehajúceho Roka reholí (v nemecky hovoriacich krajinách prebieha paralelne s Rokom zasväteného života). Preto tu boli i predsedovia rehoľných spoločností v Rakúsku, Sr. Beatrix Mayrhoferová a predsedajúci opát Christian Haidinger.

V rámci slávnosti zaznelo viacero svedectiev viery. Účastníci napríklad zdôraznili, že ako kresťania sme všetci skrze krst povolaní, zároveň je tu však pozvanie k povolaniu osobitným spôsobom odpovedať na Božie volanie a svojimi vlastnými talentami sa angažovať v prospech Boha a ľudí. Členovia rádov by svojím mimoriadnym spôsobom života mohli byť príkladom toho, že povolanie znamená vyjsť zo seba a zamerať sa na život s Ježišom Kristom, zhodnotili organizátori podujatia pripomínajúc slová posolstva pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania.

zdroj: TKKBS/KAP ; Ľubica Hricová