Slovenský kapucín na ad limina škandinávskych biskupov

Pre biskupa Reykjavíku Mons. Dávida Bartimeja Tencera bola návšteva ad limina vo Vatikáne vôbec prvou. Na čele jedinej islandskej diecézy je od roku 2015, predtým pôsobil na ostrove ako správca farnosti Reydarfjordur. Pre Vatican News Mons. Tencer priblížil špecifiká svojej diecézy a výzvy, na ktoré sa ako jej duchovný otec musí sústrediť.

Ako vysvetlil Mons. Dávid Tencer, diecézu Reykjavík tvoria prevažne mladí ľudia: „Máme v kostole veľký problém nájsť starého človeka.“ Neplatí to však o kňazoch, keďže sám bol donedávna najmladším kňazom na celom Islande. Diecéza s rozlohou dvojnásobku územia Slovenska má dnes oficiálne 18 kňazov, z ktorých 14 je prakticky výkonných v pastorácii. V 350-tisícovej krajine je počet zaregistrovaných katolíkov 13 500. Pôsobia tu aj niektoré ženské rehoľné komunity.

Za hlavnú výzvu považuje 55-ročný kapucín získanie kňazských povolaní z domáceho prostredia, prípadne zahraničných bohoslovcov, ktorí by vstúpili do seminára už s vedomím, že sa pripravujú pre službu na Islande. Dvaja poľskí bohoslovci sa v súčasnosti takto pripravujú v diecéznom seminári v Płocku. Za podobným účelom majú vopred pripravené dohody s Nitrou a Benátkami, prípadne pre anglicky hovoriacich kandidátov so seminármi v Írsku či Anglicku.

Island môže podľa Mons. Tencera slúžiť pre Cirkev aj ako modelová situácia, keďže to, čo inde vo veľkých rozmeroch, možno tu skúmať v malom. Je to napr. osobná pastorácia spôsobom individuálneho sprevádzania, s ktorou majú každodennú skúsenosť, alebo tiež problém migrácie. Cirkev na Islande s veľkým úžitkom využíva sociálne siete. Vďaka nim môže napr. fungovať vyučovanie náboženstva v odľahlých oblastiach a  slúžia tiež ako prostriedok na zjednotenie sa v modlitbe.

Blížiaca sa synoda o mladých, na ktorej sa reykjavícky biskup osobne zúčastní, je pre diecézu príležitosťou, ktorú sa snažia zužitkovať nie ako jednorázovú udalosť, ale na rozbehnutie trvalých pastoračných aktivít. Spomedzi dobre rozbehnutých foriem Mons. Tencer uvádza napr. dni mládeže na Kvetnú nedeľu, starostlivo pripravované animátormi. Úspech mal nedávny kreatívny počin dobrovoľníkov s názvom „Lietajúci ruženec“.

Biskup Tencer odpovedá aj na otázku o financovaní Cirkvi, ktorá na Islande žije z milodarov. Oceňuje podporu združenia nemeckých kňazov, ktorí pravidelne prispievajú zo svojej mzdy pre kňazov severských diecéz. S veľkou vďačnosťou hovorí o dobrodincoch zo Slovenska, vďaka ktorým v Reydarfjordure na východe Islandu od minulého roku stojí rázovitý drevený kostolík sv. Torlaka. Postavený bol zo slovenského dreva z Podpoľania svojpomocne dobrovoľníkmi.

Rozhovor pripravila Alena Barvirčáková CJ
Vatican News

-fc-