V Bratislave uviedli 6. zväzok Komentárov k Starému zákonu

V Pálffyho paláci v Bratislave vo štvrtok 7. júna predstavili šiesty zväzok komentárov k Starému zákonu pod názvom Žalmy 76 – 100 od autorského kolektívu vedeného Bohdanom Hroboňom. Ide o významné teologické dielo, ktoré je výsledkom dlhodobej práce tímu slovenských odborníkov v biblických vedách. Prezentáciu moderoval dekan Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity Miloš Lichner. Prítomným sa prihovoril slovenský jezuita Peter Dubovský, ktorý stál pri počiatkoch projektu a v súčasnosti je dekanom pápežského Biblického inštitútu v Ríme. Tím spolupracovníkov podieľajúcich sa na vydaní komentárov predstavil Bohdan Hroboň. S krátkym príhovorom vystúpil aj Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Podujatie hudobne sprevádzala hrou na klavíri doc. Jordanka Palovičová. Predstavená knižná novinka vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha.

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti. Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov. Kňazom, učiteľom a študentom humanitných smerov na Slovensku chýba k ich práci odborný komentár k Svätému písmu v slovenskom jazyku. Preto sa skupina slovenských biblistov podujala vyplniť túto medzeru, uviedlo k projektu vydavateľstvo Dobrá kniha.

Záštitu nad prezentáciou prevzali Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS, Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predsedu Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, a Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta Bratislavy. Okrem nich prijal pozvanie na prezentáciu aj Peter Kažimír, minister financií SR a ďalší predstavitelia akademického, cirkevného a spoločenského života. Za predošlý zväzok komentárov k Starému zákonu Žalmy 51 – 75 bol tím tím odborníkov v marci tohto roka ocenený cenou Dominika Tatarku za rok 2017. Ide o moderný odborný výklad Žalmov, obohatený poznatkami z lingvistiky, histórie a archeológie.

Zdroj: tkkbs.sk

-msk-