Španielske saleziánky s blahoslavenou sr. Eusebiou Palomino

V tomto roku si pripomíname desiate výročie blahorečenia sestry saleziánky Eusebie Palomino. Španielska provincia, v ktorej sr. Eusebia pôsobila, pripravovala po celý rok sériu aktivít pod názvom „So sestrou Eusebiou“. Sestry takto pomáhajú spoznať život a poslanie sr. Eusebie medzi deťmi a mladými v saleziánskych domoch a v saleziánskej rodine.

Na webovej stránke www.donbosco.es vytvorili špeciálny blok o tejto blahoslavenej, kde sú publikované jej fotografie, životopis, liturgický materiál a iné materiály z jej života.

V spolupráci s priateľmi a ctiteľmi sr. Eusebie, sa sestrám podarilo upraviť domček v Cantalpine, kde sa narodila a žila so svojim otcom a súrodencami. Sestry chcú z tohto domu urobiť miesto na posilnenie rôznych pastoračných aktivít pre mladých a dospelých v saleziánskom duchu.

Ďalším momentom v španielskej provincii bude svätá omša vysielaná z domu sestier FMA v Salamanke 14. decembra, na vigíliu narodenia sr. Eusebie. V španielčine je možné sledovať priamy prenos na stránke http://www.rtve.es. Vysielaniu bude predchádzať krátky dokumentárny film o sr. Eusebii.

(podľa www.cgfmanet.org; www.salezianky.sk)