Prvé katolícke web rádio v Pakistane

Šíriť ohlasovanie evanjelia v éteri je cieľom Good News Radio, prvého katolíckeho rádia v Pakistane, spusteného arcidiecézou Karáči, vedenú arcibiskupom Josephom Couttsom, predsedom Biskupskej konferencie Pakistanu.
Na vysielaní spolupracujú kňazi, rehoľníci a laici. Skupina siedmich dobrovoľníkov zaručuje šesť hodín vysielania naživo každý deň.
P. Arthur Charles, ktorý je autorom myšlienky tohto projektu, vysvetlil, aké nové možnosti web rádio ponúkne: „Ak nemôžeme ísť na veľmi vzdialené miesta a či tam, kde je ťažké ohlasovať evanjelium Ježiša Krista, s pomocou rádia a iných masmédií zanesieme evanjelium kdekoľvek. Je to ako zasiať semeno.“
„Good News Radio,“ pokračuje, „bude viac ako len jednoduché ‚talk radio‘, vysvetlí učenie Cirkvi komentujúc sociálne otázky, globálne udalosti, aktuálne dianie, ponúkajúc tiež teológiu a apologetiku.“
Arcibiskup Joseph Coutt dodal: „Ďakujeme Bohu a vkladáme projekt do jeho rúk. Máme nádej, že ľudia v celej krajine dostanú posolstvo nádeje na zlepšenie ich života podľa hodnôt pokoja, lásky a harmónie.“
(Zdroj:www.vidimusdominum.org)

-sc-