Soľ zeme, svetlo sveta

Článok publikujeme s dovolením ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Vedeli ste, že Cirkev je najväčším mimovládnym poskytovateľom vzdelávania a zdravotnej starostlivosti na celom svete?

Keď ku si ku školám a nemocniciam pripočítame aj všetku humanitárnu a duchovnú prácu, ktorou slúži ľuďom vo všetkých kútoch Zeme, uvedomíme si rozsah pomoci, ktorej sa ľuďom dostáva v mene Evanjelia.

Obrovské množstvo tejto práce v tichosti a pokore robia rehoľné sestry.

Svet nerozumie rehoľnému povolaniu, ba niekedy sa mu vysmieva. A predsa – tieto zasvätené služobníčky deň čo deň podopierajú slabých a povzbudzujú zúfalých.

Liečia chorých.

Učia chudobných.

Modlia sa s osamelými.

A, ako už poznáte aj z našich správ, vstupujú a slúžia aj tam, kde sa nik iný neodváži.

V týchto letných mesiacoch preto chceme venovať sestrám na celom svete zvláštnu pozornosť.

Ony si ju nežiadajú.

Žijú v chudobe, pokore, poslušnosti. Je však našou misiou im pomáhať a informovať o ich potrebách aj Vás.

Úlohou nadácie ACN je pomáhať rehoľným spoločenstvám s tými najzákladnejšími potrebami – tam, kde farnosť a komunita nemá vlastné prostriedky, aby sestry podporila.

Aby svoju službu mohli vykonávať dôstojne. Vďaka tomu žijú dôstojnejšie aj tí, ktorí sú im zverení.

Od Haiti cez Peru, Nigériu a Libanon po Arménsko, sestry ukazujú Božiu tvár deťom, rodinám, seniorom.

Rád by som Vás pozval do modlitby za rehoľné sestry a rehoľné povolania na celom svete. Každý človek potrebuje Ježiša a sestry ho prinášajú aj do tej najväčšej temnoty.

Foto: Sestry karmelitánky v Burundi sa starajú o deti aj dospelých / ACN

„Ľudia nás volajú matky. Cítia sa ako deti, ktoré niekto utešuje a pomáha im v ich potrebách. Vnímajú, že im rozumieme. A my zas vnímame, že postupne dochádza medzi ľuďmi k zmiereniu.“

Toto vzácne svedectvo nám napísali sestry z Kongregácie karmelitánok Dieťaťa Ježiša z Burundi.

Aj jediné rehoľné spoločenstvo v komunite prináša mnoho príležitostí na stretnutie Krista, ovplyvňuje srdcia a životné príbehy tisícov ľudí. Premieňa atmosféru celej obce, mesta, regiónu.

Milí priatelia, povolanie rehoľníčok je v našom svete naozaj nenahraditeľné. Myslite na nich v modlitbe a môžete ich aj podporiť cez našu darovaciu stránku.

Vytvorme spoločenstvo podpory pre Božie nevesty.

Ďakujem Vám. Modlím sa aj za Vaše povolanie v rodine, práci, vo Vašej vlastnej, osobnej misii. Nech Vás Boh neprestajne posilňuje a žehná.

S úctou

Miroslav Dzurech
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Modlitba za rehoľné sestry
Chcem podporiť rehoľné sestry