Som pastierom?

Štvrtá veľkonočná nedeľa sa tradične nazýva Nedeľou Dobrého pastiera. Pritom akosi prirodzene pod tým označením chápeme Ježiša. Predpokladám, že v mysli sa nám ľahko vynárajú sympatické, no občas i gýčové obrazy, ktoré ho znázorňujú s ovečkou na pleciach.

Myšlienku Ježiša ako pastiera zachytáva záver úryvku z Prvého Petrovho listu, ktorý pripomína jeho obetu a dar života prúdiaci z jeho rán: „Jeho rany vás uzdravili“ (2, 24). Je pastierom, ktorý nielenže nehľadí na svoj prospech, ale je ochotný obetovať sa. Dať všetko, aby zachránil čím viacerých. Keď potom autor listu pripomína veriacim skúsenosť záchrany, hovorí o priestore útočišťa a bezpečia: „… boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší“ (2, 25). Pastier je súčasne i „strážcom“, biskupom. Bdie a chráni. V jeho blízkosti sa dýcha bezpečne.

Evanjelium tejto nedele však Ježiša kladie do inej role. Reprodukuje jeho vlastné slová, v ktorých vyhlasuje: „Ja som brána k ovciam“ (Jn 10, 7). Neskôr sa, samozrejme, identifikuje aj s rolou pastiera, ale najprv hovorí o sebe ako o bráne, cez ktorú prechádza každý, kto je pastier. No ak ním v tomto prirovnaní nie je on, kto potom? Zrejme každý z nás, čo počúvame jeho slovo.

Každý nejakým spôsobom budujeme vzťahy s inými ľuďmi. Možno to robiť nekresťansky („ne-kristovsky“) presadzovaním vlastného prospechu hlava-nehlava. Aj cez klamstvo a okrádanie. Aj cez ničenie a zabíjanie dôstojnosti toho druhého. To je spôsob zlodejov a zbojníkov, ktorí iných využívajú. Kresťanský („kristovský“) spôsob vedie cez bránu, teda cez štýl Ježiša, ktorý ukázal, že mu na iných záleží: aby zakusovali „život v plnosti“ (10, 10). Necháva ich „vychádzať“, teda rodiť sa k slobode, i „vchádzať“, nachádzať útočisko. Tak koná každý pastier kráčajúci v jeho šľapajach (porov. 1 Pt 2, 21), bez násilia a donucovania. Schopný obetovať sa. Usilujúc sa bdieť a chrániť. Poskytovať slobodu i bezpečie.

Tvárou v tvár svojim vzťahom si teda môžem nastaviť zrkadlo a pýtať sa: Som pastierom? Alebo iba jeho gýčom, ktorému ide o vlastný prospech?

Marek Vaňuš SVD