Augustiniáni boli opäť v kurze

Kurz Majstrov plán evanjelizácie ukončili augustiniáni poslednou aprílovou stredou. Kurz otvorili 1. marca 2017 s témou Vyvolenie a pokračovali ďalšími siedmimi stretnutiami, ktoré boli zavŕšené témou Prinášanie ovocia. Zaujímavosťou aj tohto kurzu bolo, že ho neviedli len augustiniáni, ale aj ich spolupracujúci laici či animátori.

„Oslovil ma otec Juraj Pigula, či by som mohla prísť, pretože som už v minulosti prednášala na kurze a asi sa zdalo, že to malo hlavu aj pätu, tak ma zavolali znovu,“ vyjadrila s úsmevom prednášajúca témy Prinášanie ovocia Stanka Rusnáková, ktorá je členkou augustiniánskeho bratstva. „Pre mňa osobne bol nádherný čas prípravy na prednášku, keď som hľadala spojitosť s témou vo Svätom písme a keď som o téme uvažovala. Uvedomila som si, že sa potrebujeme vrátiť k jednoduchej forme evanjelizácie, ktorou je osobný kontakt človeka s človekom pri odovzdávaní skúsenosti viery a venovanie svojho času konkrétnemu človeku,“ povedala Stanka.

„Prednášal som na tému Dávanie samého seba a otvorila mi oči v tom, že poznávanie Ježiša Krista je od začiatku do konca práca Ducha Svätého. Tiež som si uvedomil, čo všetko nám dal Ježiš – svoj pokoj, svoju slávu, kľúče od kráľovstva, svojho Ducha, a čo všetko prijal – chudobu, bolesť, poníženie, smrť… lebo Boh tak miloval svet, že dal všetko,“ podelil sa so skúsenosťou ďalší prednášajúci laik Jozef Pigula.

„Kurz posunul účastníkov v duchovnom živote, čomu napomohlo aj zdieľanie životných situácii a vzájomných skúseností, dozvedeli sa opäť niečo nové a posunuli sa niekam ďalej vo svojom vnútri,“ povedal o význame kurzu augustinián Rastislav Štuller.

Kniha Roberta E. Colemana Majstrov plán evanjelizácie bola inšpirujúcou knihou kurzu, ktorým prešlo 90 účastníkov rôznych vekových kategórii spolu s augustiniánmi. „Tému kurzu vyberáme spoločne v komunite, ak niekto niečo zaujímavé čítal a myslí si, že by to mohlo osloviť našich mladých. Túto tému navrhol otec Juraj a nás tiež oslovila. Ukončený kurz si vyhodnotíme s animátormi aj s návrhom ďalšej témy kurzu,“ informoval P. Rastislav.

Augustiniáni ponúkli  prvý kurz na jeseň 2016 s témou Život, ktorý stojí zato a chcú v sérii kurzov pokračovať. Najbližšie čaká záujemcov nový kurz v októbri 2017. Organizátori vidia v kurzoch výbornú príležitosť pre rast viery, pre poznanie Boha a zároveň pre budovanie spoločenstva, ktoré sa spolu modlí a oslavuje Boha. Vidia tiež ako Boh koná, a aj keď je to často namáhavé a ťažké, má to zmysel a prináša to veľa dobrého ovocia.

-msk-