Španielsky piarista bude kanonizovaný

Čochvíľa máme ďalších svätých. Pápež František pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kard. Angelom Amatom schválil vyhlásenie dekrétu potvrdzujúceho zázrak na príhovor španielskeho piaristu bl. Faustína Miqueza (1831 – 1925), zakladateľa Kongregácie kalazanských sestier.

K novým blahoslaveným sa pridá veľká skupina rehoľníkov zo Španielska. Cirkev dekrétom uznala mučeníctvo 109 členov Misijnej kongregácie synov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorí položili život pre vieru v období španielskej občianskej vojny v rokoch 1936-1937. Ako predstavitelia skupiny figurujú tri mená Božích služobníkov: rehoľný kňaz Matúš Casals, rehoľný bohoslovec Teofil Casajús  a rehoľný brat Ferdinand Saperas. Taktiež sa k blahoslaveným pridá talianska rehoľníčka, Božia služobníčka Leopoldína Naudetová, ktorá založila Kongregáciu sestier Svätej rodiny a žila na prelome 18. a 19. storočia.

Hrdinský stupeň cností bol uznaný u troch mužov a dvoch žien. Je to sociálne angažovaný francúzsky kňaz Jean – Baptisa Foque, taliansky rehoľník Vavrinec od Svätého Ducha, Španielska rehoľníčka a zakladateľka misijnej kongregácie sr. Rafaela od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, talianska rehoľníčka a zakladateľka Inštitútu apoštoliek Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Clelia Merloni a laik argentínsky inžinier Isidoro Zorzani Kedesma z Prelatúry Svätého kríža a Opus Dei. Tieto dekréty Kongregácie pre kauzy svätých o hrdinskom stupni cnosti predstavujú medzistupeň na ceste k blahorečeniu, ku ktorému sa vyžaduje potvrdenie zázraku.

-msk-