Riga privíta mladých na stretnutí Taizé

Koniec roka 2016 bude v Rige výnimočný. Stane sa hlavným mestom pre tisíce mladých z Európy a z iných krajín sveta. V hlavnom meste Lotyšska sa bude konať 39. stretnutie európskych mladých organizované ekumenickou komunitou Taizé. Je to po prvý krát, čo sa stretnutie Taizé koná v krajine, ktorá bola súčasťou Sovietskeho zväzu. Ako informovalo tlačové oddelenie komunity, stretnutie má byť znakom pokoja a zmierenia zvlášť v tomto ťažkom období, ktoré prežíva Európa.

Mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov budú mať príležitosť prežiť posledné dni končiaceho sa roka pri modlitbe, stretnutiach, vzájomnom podelení sa a solidarite. Osobitný charakter tomuto stretnutiu dáva skutočnosť, že pozvanie adresované komunite v Taizé podpísali predstavitelia štyroch kresťanských cirkví: luteránsky arcibiskup, katolícky arcibiskup, pravoslávny patriarcha a tiež biskup únie lotyšských baptistických cirkví.

Dôležitou charakteristikou tohto stretnutia mladých je ekumenizmus – zúčastňujú sa ho katolíci, protestanti aj pravoslávni, ktorí sa spoločne trikrát denne spolu s bratmi komunity Taizé schádzajú k modlitbe. Počas stretnutia sú mladí ubytovaní prevažne v miestnych rodinách a v rámci stretnutia sa podieľajú aj na rozličných workshopoch s témami solidarita, umenie, kultúra a história. Spolupracovať pri týchto workshopoch budú aj ľudia z občianskej spoločnosti.

zdroj: krestandnes.sk

-msk-