Spoločenstvá zasvätených vdov z Francúzska prišli za pápežom Františkom

Účastníčky medzinárodného stretnutia zasvätených vdov prijal vo štvrtok 6. septembra Svätý Otec vo Vatikáne. Prihovoril sa im v sále Konzistória slovami vďaky za ich svedectvo o Božej láske, ktoré vydávajú svetu.

Asi 60 zasväteným vdovám, pochádzajúcim zväčša z Francúzska, pápež František adresoval viaceré duchovné povzbudenia. Medzi prítomnými boli členky spoločenstva Fraternité Notre Dame de la Résurrection a Komunita prorokyne Anny – Communauté Anne la Prophetesse.

príhovore Svätý Otec citoval aj posynodálnu apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia, kde sa uvádza: „Vdovstvo je osobitne ťažkou skúsenosťou; […] niektorí dokážu svoje sily s ešte väčšou oddanosťou sústrediť na deti a vnúčence a v tomto prejave lásky nachádzajú nové výchovné poslanie.“

Svätý Otec ocenil  rozhodnutie tých vdov, ktoré po tom, ako stratili manžela, spoznali „osobitné volanie Pána“ k nasledovaniu Krista v čistote, chudobe a poslušnosti:

„Takto vaším zasvätením dosvedčujete, že je možné s Božou milosťou, a s podporou a sprevádzaním zo strany služobníkov a ďalších členov Cirkvi, žiť evanjeliové rady plniac vlastné rodinné, profesionálne a spoločenské povinnosti.“

Pápež František pripomenul, že „pre každého pokrsteného je Pánova milosrdná láska silou kráčať vo svätosti a prekonávať skúšky života, obnovujúc sa v nádeji a radosti Evanjelia.“ Ďalej pokračoval:

„Pozývam vás upriamiť pohľad na Ježiša Krista a rozvíjať osobný vzťah, ktorý vás s ním zjednocuje. Pretože práve tam, od srdca k srdcu s Pánom, načúvajúc jeho slovu, čerpáme odvahu a stálosť, aby sme sa darovali telom i dušou, vydali zo seba  to najlepšie prostredníctvom nášho zasvätenia a našich záväzkov.“

V závere svojho príhovoru Svätý Otec povzbudil zasvätené vdovy, aby svojím životom dosvedčovali, že Boh „dokáže konať za každých okolností, aj uprostred zdanlivého zlyhania“, a že ten, „kto sa z lásky ponúkne a daruje Bohu, určite prinesie úrodu“. Na záver ich povzbudil, aby sa sústredili na kvalitu vzájomných vzťahov vo svojich komunitách a mali srdce otvorené aj pre chudobných:

„Skrze skúsenosť svojej vlastnej krehkosti sa usilujte priblížiť sa k maličkým a chudobným, aby ste im ukázali Božiu nežnosť a jeho blízkosť v láske.“

Alena Barvirčáková CJ – Vatikán
Foto: Vatican Media