Sr. Iva Kúšiková laureátka ceny Fra Angelico

Osem osobností a dva spevácke zbory získali vo štvrtok 18.2.2016 cenu patróna umelcov Fra Angelico. Laureátov v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia, ktorí vo svojej tvorbe i práci vyznávajú kresťanské hodnoty a princípy, ocenila v Primaciálnom paláci v Bratislave Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek. Na slávnosti, ktorá sa konala po štrnástykrát, sa zúčastnil zástup osobností z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj množstvo rodinných známych a priateľov ocenených. V špeciálnej mimoriadnej kategórii udelili ocenenie známemu muzikológovi, hudobníkovi a editorovi starej slovenskej hudby – dnes už zosnulému Jánovi Albrechtovi, in memoriam.

V oblasti slovesného umenia si cenu prevzala aj sr. Iva Kúšiková, SSpS. Je autorkou mnohých dokumentárnych filmov a v Roku zasväteného života bola autorkou veľmi úspešnej dokumentárnej série „Na 5 minút s nami“ o zasvätených a ich živote i hodnotách.

Cena Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi. Odkazuje na talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza, ktoré vyhlásil za blahoslaveného Ján Pavol II. (v októbri 1982). Ocenenia udelil umelcom Mons. František Rábek. Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.

Bl. Fra Angelico bol taliansky rannorenesančný maliar a dominikánsky kňaz. Vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole (+ 1455). Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.

Zdroj: TKKBS;

-jp-