Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry v Dolnom Smokovci

V čase od 13. – 19. 2. 2016 sa konali duchovné cvičenia v Charitnom dome v Dolnom Smokovci pre rehoľné sestry z rôznych kongergácií a reholí. Exercitátorom bol P. M. Zamkovský CSsR. Témou duchovných cvičení bol Rok milosrdenstva. Tento čas modlitieb a úvah bol pre sestry obohatením a načerpaním nových síl. Milosrdenstvo nie je len vlastnosť nášho Boha, Boh sám je MILOSRDENSTVO.

Zdroj a foto: www.sluzobnice.sk