Štafeta svetla u saleziánok pokračuje

Sestry saleziánky na Slovensku majú od 5. augusta nové vedenie. Po sr. Jane Kurkinovej, ktorá provinciu viedla uplynulých šesť rokov, štafetu vedenia a animácie provincie prevzala sr. Monika Skalová.

Slávnosť odovzdania mandátu služby autority sa uskutočnila v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne za účasti takmer všetkých sestier provincie, provinciála saleziánov dona Jozefa Ižolda a ďalších saleziánov, niektorých saleziánov-spolupracovníkov a ďalších členov saleziánskej rodiny.

 

Monika Skalova

Pri tejto príležitosti provinciu navštívila členka generálnej rady a vizitátorka Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, sr. Maria Assunta Sumiko Inoue, ktorá ako delegátka hlavnej predstavenej verejne prečítala menovací dekrét hlavnej predstavenej, Matky Yvonne Reungoat.

vymena12

Vo svojom príhovore nechala sr. Monike sympatické posolstvo, v ktorom službu autority prirovnala k svetlu lampy, ktoré je schopné preniknúť srdce každého človeka. Taktiež prejavila radosť nad účasťou saleziánskej rodiny na tejto slávnosti a povzbudila nás k spolupráci v rodinnom duchu, spoluzodpovednosti  a sr. Moniku uistila, že nie je na všetky úlohy sama, ale má za sebou silné zázemie sestier i bratov, s ktorými bude zdieľať svoje poslanie. Vo svojom príhovore provinciál saleziánov don Jozef Ižold vyzdvihol hodnoty rodinného zázemia a hodnôt, ktoré sr. Monika prijala vo svojej rodine, ocenil spoluprácu, ktorá bola rozvinutá v saleziánskej rodine doteraz a vyjadril nádej na jej sľubné pokračovanie.

vymena5

V závere slávnostnej sv. omše sa prítomným prihovorila sr. Monika: „Uvedomila som si, že byť provinciálkou je vlastne rizikové povolanie. Asi by som nemala veľkú odvahu do tohto rizika  vstúpiť, keby som od Pána nepocítila pozvanie ,neboj sa milovať viacʽ. A tak chcem ostávať v božej láske, aby som sa od neho učila, čo to znamená milovať viac a učila sa to aj od vás sestier, bratov, príbuzných, mladých známych. Ďakujem, že ste a že budete v tejto službe so mnou.“

vymena19

Slávnosť pokračovala rodinným stretnutím pri slávnostnom obede a stretnutím sestier so sr. Mariou Assuntou.  Sestry povzbudila prijímať zmeny života, okolností, osôb, či doby s vernosťou, ako odpoveď na Božiu lásku. Upriamila pozornosť sestier na dôležitosť každej, aj keď sme rôzne.  Práve to môže byť zdrojom krásy, ktorou raz zažiari Inštitút Dcér Márie Pomocnice v nebi, podobne, ako ňou žiari Bazilika Panny Márie Pomocnice v Turíne, ktorej 150. výročie posviacky sme si pripomenuli tento rok. Pre Dcéry Márie Pomocnice nesie v sebe toto prirovnanie charizmatický odkaz – zakladateľ sv. Ján Bosco totiž založil Inštitút z vďaky voči Panne Márii – ako živý pamätník, postavený zo živých tehál, kým Bazilika bola stavbou z neživých kameňov. Sr. Maria Assunta každej sestre odovzdala Pravidlá, ktoré boli po 23. generálnej kapitule upravené a sestry slovenskej provincie ich preložili do slovenčiny.

vymena17

Deň odovzdania služby nebol vybratý náhodne. Práve 5. augusta 1872 bol v talianskej dedinke Mornese založený Inštitút Dcér Márie Pomocnice. Odvtedy je tento dátum takmer  na celom svete dňom skladania rehoľnej profesie a uskutočňovania významných zmien v živote inštitútu.

Cez osobu sr. Marie Assunty sa sestry cítili spojené osobitným spôsobom s hlavnou predstavenou a s celým inštitútom ako jedna ratolesť veľkého stromu, ktorý prináša ovocie a rastie v 94 krajinách sveta.

vymena18

Sr. Monika je od roku 2000, kedy bola zriadená samostatná sv. Jána Bosca, v poradí už štvrtou provinciálnou predstavenou na Slovensku. Symbolicky prijala  z rúk končiacej provinciálnej predstavenej, sr. Jany Kurkinovej, horiacu hlinenú lampu, ako symbol odovzdávania a uchovávania svetla viery, charizmy a lásky. Pod jej vedením sú sestry pozvané aj v ďalšom šesťročí nielen uchrániť si svetlo viery, ale zapáliť svet, byť nositeľkami radosti a nádeje spolu s mladými.

Sr. Monika Golianová FMA
Foto: Katarína Berešová FMA