Misionárky Matky ustavičnej pomoci oslavujú povolanie ako vzácny Boží dar

Misionárky Matky ustavičnej pomoci sú kongregáciou založenou v Mexiku 17. septembra 1937 španielskym kňazom, redemptoristom otcom Agustinom Nistalom Garcia, CSsR a mexickou katechétkou – matkou Teresou Rivera Carillo, ktorá sa napokon stala prvou predstavenou rehole.

Veľmi zaujímavou skutočnosťou v histórii tohoto rádu je tajomná, ale zároveň hlboká práca Ducha Svätého už od času založenia Kongregácie. Napriek tomu, že otec Agustin a matka Teresa boli dve samostatné osoby, ktoré sa nikdy nestretli, pôsobením a inšpiráciou Ducha Svätého sa v Cirkvi zrodila táto Kongregácia, ktorej bol zároveň Svätou stolicou dňa 8. decembra 1977 udelený súhlas ako inštitútu Pápežského práva.

Skrze hlbokú vieru a neúnavnú prácu zakladateľov a prvých členov Kongregácie, rástla a prekvitala prítomnosť a práca Misionárok Matky ustavičnej pomoci (MMUP) v rôznych častiach sveta. V súčasnosti majú svoje zastúpenie v Makau, Indii, Guatemale, Venezuele, USA, Salvadore, Mexiku a na Filipínach.

“Sestry, verné charizme svojich zakladateľov, majú za najvyššiu normu života nasledovanie Krista Vykupiteľa podľa Evanjelia a pokračovanie Jeho vykupiteľskej činnosti vyžarovaním milosrdnej Božej lásky a zvestovanie Dobrej noviny chudobným a opusteným” (Konštitúcia MMUP).

Veriac, že Pán, ktorý je prameňom ich povolania, neustále volá mužov a ženy slúžiť v Jeho vinici, MMUP sa neúnavne modlia a usilujú o podporu povolaní a považujú každú sestru za nový dar.

Naposledy zložili 28. mája 2018 vo farnosti St. Rock v Chellekere, Bangalore, v Štáte Karnataka – Indii dve sestry sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti pri slávení Eucharistie. Slávnosť viedol otec Juventius Andrade, CSsR za prítomnosti generálnej predstavenej matky Maritza Josefina Morilla Hernandez, MPS. Eucharistie sa zúčastnila aj sestra Victoria Vivar Flores, MPS ktorá bola jednou z Filipínskych sestier ktoré začali činnosť MMUP v roku 1998 v Indii.

Na Filipínach, kde boli MMUP založené v roku 1982, vzdávali sestry 23. júna 2018 pod vedením miestnej predstavenej sr. Myrna Lois Gutierrez Salas vďaku a chválu prostredníctvom trojnásobnej oslavy. Najprv uskutočnili ráno v  Kaplnke MMUP v South City Homes, Binan, Laguna tri mladšie sestry obnovenie sľubov pri slávení Eucharistie pod vedením otca Gerarda Yabyabina, OSJ. Neskôr, o tretej poobede, sa sestry so svojimi rodinami, priateľmi, dobrodincami, modlitbovými spojencami a ostatnými hosťami opäť zhromaždili pri slávení zloženia večných sľubov sestry Barbary Vivar Flores ako aj pri pripomenutí 25. výročia zloženia sľubov sestry Noemi Nanta Colendres vo farnosti Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Southcity Homes.

 

Svätá omša bola slúžená  otcom Victorinom Cuetom, C.Ss.R. spolu s ďalšími spolucelebrantmi.

S hlavnou myšlienkou “Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho Slova,” otec Victorino rozviedol vo svojej kázni tri dejstvá, konkrétne “šepot Márie”, “pohľad” a nakoniec “večný”…beriac si inšpiráciu z Fiat našej matky Panny Márie.

Aj napriek nevľúdnemu počasiu, hromom a bleskom, bola slávnosť vznešená a plná milostí a pôvabu…nádherný prejav Božej tajomnej a milujúcej prítomnosti a Jeho bohatého milosrdenstva.

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha
Zdroj:  cssr.news