Sto rokov don Boscových dobrovoľníčok medzi nami

Turín – Valdocco, rok 1917. Blahoslavený Filippo Rinaldi, tretí nástupca sv. Jána Bosca, tam 20. mája pred sto rokmi založil Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok (SI VDB). Členky inštitútu sa pri tejto príležitosti stretli na mieste, kde skupina prvých troch talianskych sestier vyjadrila túžbu zasvätiť sa Bohu vo svete, a na tomto stretnutí si spoločne pripomenuli „svojich prvých sto rokov prežitých pre Boha a pre svet“.

Don Boscove dobrovoľníčky sú laičky, ktoré žijú svoje zasvätenie vo svete v saleziánskom duchu, dosvedčujúc Božiu lásku v každodennosti, bez vonkajších znakov, ktoré by ich odlišovali od iných. Z dôvodov účinnosti poslania svoje zasvätenie pred svetom nezverejňujú. Táto rezervovanosť je ich životným štýlom a spôsobom, ako byť ľuďom nablízku.

Dňa 5. augusta 1978, na základe rozhodnutia pápeža Pavla VI., bol Sekulárny inštitút Don Boscových dobrovoľníčok schválený ako inštitút pápežského práva a zároveň boli schválené aj jeho Stanovy. Na Slovensku počiatky tohto inštitútu siahajú do roku 1965. V súčasnosti sestry pôsobia vo všetkých diecézach. Žijú a pracujú na rozmanitých miestach. Snažia sa prežívať evanjelium vo svete v saleziánskom duchu, byť citlivé k potrebám súčasného sveta. V súčasnosti má inštitút na Slovensku 150 členiek, vo svete ich je približne 1300.

-fc-