Slovákom známy minorita je poverený službou predstaveného spovedníkov vo Vatikáne

Generálny minister rehole minoritov brat Marco Tasca spolu so svojou radou menoval 19. mája 2017 za predstaveného kolégia vatikánskych spovedníkov brata Luciána Máriu Boguckého, bývalého predstaveného slovenskej viceprovincie minoritov a správcu Farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi. Nový predstavený bol zvolený na obdobie štyroch rokov. Dňa 28. mája nahradí vo funkcii svojho predchodcu, brata Rocca Rizza z neapolskej minoritskej provincie.

Brat Lucián sa narodil v roku 1966 v Piwnicznej (PL) v blízkosti slovenských hraníc. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1991. Od roku 1993 pôsobil na Slovensku. Najprv ako delegát provinciálneho ministra a po vzniku slovenskej minoritskej viceprovincie 8 rokov ako jej predstavený. Spovedníkom v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne je od roku 2013. V súčasnosti je aj špirituálom Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Poslaním členov vatikánskeho Kolégia penitenciárov je spovedanie pútnikov prichádzajúcich do Baziliky sv. Petra. Komunitu, ktorej úrad predstaveného prevezme P. Lucián, tvorí 14 minoritov.

br. Martin Mária Kollár OFMConv, sekretár kustódie

 

Kto sú vatikánski penitenciári a prečo sú nimi minoriti, si môžete prečítať na www.svmichal.sk
-fc-